Foto: Anna-Lena Bengtsson

Svenska kyrkan och klimatet

Kyrkostyrelsen antog i mitten av december 2019, en ”Färdplan för klimatet”. Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral år 2030, främst genom utsläppsminskningar i den egna verksamheten. Beredningen av färdplanen har utgått ifrån det nyligen reviderade biskopsbrevet om klimatet, och har skett i nära samarbete mellan stiften och nationell nivå.