Foto: Enikö Veress

Eldsberga kyrka

Medeltidskyrka

Denna kyrka byggdes på 1100-talet och är en av Hallands bäst bevarade  romanska kyrkor. Den står högt belägen på en rullstensås och syns från långt håll. 

Enligt en räkenskapsbok fr 1697 hade kyrkan vid 1600-talets slut ett trätorn intill västgaveln. Detta stod kvar till 1890-talet, då det ersattes av det vi har idag. 
Takplattor av bly klädde då taket på långhuset, koret och absidens tak. Idag är taket klätt med koppar.

 
Altaret är från 1594. Den vackra predikstolen är fr 1614 i senrenässans, tillverkad i ek och de fyra evangelisterna finns avbildade. Den var under en period övermålad med vit oljefärg, men frilades 1952 av Erik Sköld och konserverades 2005-2006.
Dopfunten är en stor gjuten gryta av malm, fr 1619.
I tornet hänger två klockor. Lillklockan göts 1950 och storklockan blev omgjuten 1696. Den gamla lillklockan från 1698 står att betrakta i kyrkans vapenhus. 

Orgelläktaren är fr 1855 men renoverades 1955, då även den nuvarande orgeln sattes på plats.
 
Absiden. Här finns kyrkan och Halmstads troligtvis äldsta kalkmåleri fragmentiskt bevarat. Sannolikt kom den till redan på 1200-talet. Målningen visar scener ur den yttersta domen. 

Fakta hämtad fr boken Våra kyrkor, utgiven av Klarakullens förlag 1990.
 
 
Hörslinga finns.
Ej handikappstoalett och rullstolsramp.
- ett gudstjänstrum utomhus. Foto: Anna-Lena Bengtsson

Adress

Besöksadress: 
Söderlyckevägen, Eldsberga

Postadress:
Prästvägen 74, 302 63 Halmstad