Foto: A-L Bengtsson

Mariakyrkan

En fridens boning på krigisk mark!

Med den förhoppningen togs det första spadtaget till Mariakyrkan i Fyllinge våren 1986. Kyrkan är nämligen byggd på ett gammalt slagfält. På området omkring kyrkan utkämpades slaget vid Fyllebro den 17 aug. 1676, då Karl XI:s här besegrade danskarna och tog 4000 av dem tillfånga. Minnesstenar över slaget och den plats, där danskarnas general Duncan föll, är resta i närheten strax väster om kyrkan.

På detta slagfält uppfördes således flera hundra år senare en kyrka med en uttalad förhoppning om att den skall få bli en fridens boning.
Kyrkan ligger mitt i byn, som idag har runt 3500 invånare med bibliotek, fritidsgård, pizzeria och skola som närmaste grannar.

Invigningen av Mariakyrkan förrättades Första söndagen i advent 1986 av biskop Bertil Gärtner. Förutom pastoratets präster deltog kontraktsprosten Dan Hagung, pastoratets tidigare kyrkoherde Tore Sjöblom, kyrkoherdarna i Halmstad, en dansk präst från Snöstorps vänort Kalvehave, kyrkans arkitekt Morgan Bergwall, Göteborg, samt många inbjudna gäster.
Mariakyrkan var inte helt komplett när den invigdes, bl. a. fattades altarutsmyckning och orgel. Först 1991 byggdes orgeln av Nils-Olof Bergs orgelfirma i Nye utanför Vetlanda.

 Samma år färdigställdes altarväggen av konstnärinnan Kajsa Mattas, Stockholm. ”Jungfru Marie lövsal – det nya paradiset” kallas utsmyckningen och associerar till både lidandet och uppståndelsen och det eviga livet. Den anknyter också till lövhyddan i judisk bemärkelse – att bo under Guds beskydd – där man möter Gud. Lövhyddan kan också ses som en bild av Maria som är huset, där Gud bor. Korset står på sju trappsteg och syftar dels på frälsningens väg dels på Marias sju smärtor och sju glädjeämnen.

Kyrksilvret, som inkluderar dopskål, altarljusstakar, processionskors och nattvardssilver, är tillverkat 1986 till kyrkans invigning av silversmeden Martin Öhman, Halmstad.
I februari 1995 stängdes kyrkan p.g.a. fuktskador och var stängd cirka ett halvår för omfattande sanering och renovering. På hösten, närmare bestämt Tacksägelsedagen, togs kyrkan åter i bruk och då invigdes också en Mariaskulptur i trä framme i koret. Den liksom ett processionskors har färdigställts av träkonstnärinnan Eva Spångberg, Gamla Hjälmseryd.
Lågstadielärare Inga Larsson, Kronogård, Röinge hade slaget vid Fyllebro i tankarna, när hon utformade inskriptionen på Mariakyrkans klocka: 
Må klockklangen ljuda i morgonväkten!
Kalla samman till aftonbön!
Minna om hänsovna idoga släkten,
som ur blodbestänkt mull fick sin lön.
Ring ut över nejden de trösterika orden:
”Gemenskap i Kristus ger frid över jorden.”
 
På motsatta sidan har klockan fått denna text: 
Anno 1986 då Bertil Gärtner var biskop i Göteborgs stift, Johannes Antonsson landshövding i Hallands län, Dan Hagung kontraktsprost över Halmstads kontrakt och Krister Nordin kyrkoherde i Snöstorps pastorat göts denna klocka till Mariakyrkan i Fyllinge av Ferrius Klockgjuteri, Hammenhög.
Telefonnummer till Mariakyrkan är 035- 17 97 40

Foto: A-L Bengtsson