Foto: KyrkCD

Internationellt arbete

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare.

61,6 miljoner till Fasteaktionen!

Nu har resultatet av Fasteaktionen 2022 kommit! Tillsammans samlade vi in hela 61,6 miljoner till Act Svenska kyrkans viktiga arbete för människor som lever i utsatthet. Resultatet är ett nytt rekord!  2021 var beloppet 24,4 miljoner kronor. 

https://www.svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen

 

Fastekampanjen erhöll, genom skänkta medel via Snöstorps församling, 15 973 kr. Tack för era bidrag till detta! 
Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor som tvingas till ett liv i extrem fattigdom och hunger till följd av coronapandemin.

 


Vill man kan man anmäla sig till något av alla de projekt som finns. Är man månadsgivare till ett projekt får man fortlöpande information om hur medlen används och hur arbetet fortlöper. Kika gärna in på www.svenskakyrkan.se för mer information om det internationella arbetet och hur du kan vara en del i det.


De som engagerar sig i dessa frågor tycker att det känns bra att göra något för människor som inte har möjligheten att förändra i sina liv. " Man vet att hjälpen verkligen når fram och att pengarna som samlas in används till bra och rätt saker. Grundidén är hjälp till självhjälp",  säger två eldsjälar som är med i Snöstorps internationella grupp.

Vid insamlingar utanför kollekterna har den internationella gruppen rätt att använda de insamlade pengarna till specifika projekt. Till sin hjälp har de en insamlingskatalog som Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram. Exempelvis kan pengarna gå till gatubarn, hjälp till hiv- och aidssmittade, unga fattiga mödrar etc.

 Tanken är att det internationella arbetet ska vara en angelägenhet för hela församlingen och ingå i församlingens verksamheter. För några år sedan hette det Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Namn som sitter djupt rotade förstår man, när man kommer att tala om insamlingar. Dessa två gick ihop till Svenska kyrkan internationellt arbete. Detta är i sin tur en del av ACT-alliansen, Action by Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser och utvecklings- och påverkansarbete runt om i världen.

Den internationella gruppen har som sitt specialuppdrag att bevaka internationella
frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete i församlingen.

Kontakt

Jessica Karlsson, internationellt ombud 035-17 97 25