Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Fasteaktionen 2020

Stå på modets sida – Fasteaktionen 2020

Vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut.

Fastan bär på ett budskap om att agera för förändring och fastebössan är en välkänd symbol för vår fasteaktion. Sedan 1965 har den stått på svenska köksbord som en påminnelse om att fastan är en tid för att dela med sig. 

 

Var med och fyll bössan!

För dig som vill samla in till fasteaktionen

Under kampanjen som pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen, samlar vi in pengar till Act Svenska kyrkan - för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. 

På Svenska kyrkans intranät hittar du mycket mer tips och inspiration för ditt arbete. Tack för ditt engagemang!

 

 

Act Svenska kyrkan...

  •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
  • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
  • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
  • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
  • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
  • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.