Foto: Deborah Rossouw/ikon
Fasteaktionen 2020

Stå på modets sida

24,5 miljoner samlades in under Fasteaktionen 2020. Tillsammans sprider vi hopp! När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor i utsatthet. Behoven är stora och kommer dessutom att fortsätta öka.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. 

Våra samarbetspartner som arbetar världen över upplever nu en extra påfrestning i och med coronakrisen. Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu mer än någonsin. Vi behöver stå på modets sida.

Temat för Fasteaktionen: Stå på modets sida, är viktigare än någonsin

Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan

Tillsammans kan vi göra skillnad!

När många av oss hamnar i karantän, eller behöver begränsa hur vi träffas måste vi fortsätta öppna våra hjärtan och sprida kärlek. Omtanken om varandra ska finnas såväl här i Sverige som om medmänniskor på andra platser i världen. Fortsätt engagera er i Fasteaktionen via digitala kanaler.  

Det går även bra att swisha din gåva till 900 1223

Stå på modets sida, Fasteaktionen 2020

I årets fasteaktion uppmärksammar vi alla människors rätt att leva ett liv i frihet från våld samtidigt som vi lyfter våra partners envetna kamp för mänskliga rättigheter. Alla står de på modets sida och tillsammans med dem kämpar vi för rättvis fred, jämställdhet och hållbara samhällen.

Roten till våld är ojämlikhet 

Våld uppstår av olika anledningar, men roten är nästan alltid ojämlikhet. Det kan vara en ojämn fördelning av exempelvis makt, rättigheter, kunskap och resurser, men även ojämlika förhållanden på grund av kön, klass, religionstillhörighet eller sexualitet. Nyckeln till att bekämpa våld och orättvisa är därför jämlika samhällen.

Tillsammans vågar vi utmana

Det finns ingen enkel lösning för att utrota våld, men tillsammans med lokala krafter världen över arbetar vi för att ta itu med de mest grundläggande problemen för att motverka våld och uppnå jämlika, demokratiska och hållbara samhällen. Ett sätt är att utmana traditionella sätt att lösa konflikter på, bland annat genom att involvera kvinnor och unga i demokratiska processer och fredsarbetet. Ett annat sätt är att ifrågasätta negativa normer kopplade till makt, våld och manlighet och arbeta för att fler, särskilt pojkar och män, involveras i arbetet för mer jämlika samhällen.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut. Tillsammans med kyrkor, civilsamhällesorganisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mänsklig säkerhet på platser där våld, övergrepp och förföljelse utsätter människor för risk och stort lidande.

Tack för din gåva och ditt engagemang! 

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

Artikel 3 ur Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

För dig som vill samla in till fasteaktionen

Under kampanjen som pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen, samlar vi in pengar till Act Svenska kyrkan - för allas rätt till ett värdigt liv.

På Act Svenska kyrkans intranät hittar du  tips och inspiration för ditt arbete. Tack för ditt engagemang!

 

 

Act Svenska kyrkan...

  •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
  • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
  • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
  • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
  • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
  • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.