Kasse med mat
Foto: True North
Fasteaktionen 2023

Dela lika under samma himmel

Världen står inför en global hungerkris. Det finns tillräckligt mycket resurser globalt för att lösa hungerkrisen, ändå är världen hungrigare än någonsin. Problemet är en fördelningsfråga, vi delar inte lika på makt och resurser.

Vi måste tillsammans skapa möjligheter där människor själva kan försvara sin rätt till en hållbar försörjning. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor som lever i utsatta situationer, påverkas av naturkatastrofer och flyr från krig. Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv!

Global hungerkris

Det pågår en global hungerkris, men det borde inte vara så. ”Vårt dagliga bröd” är både ett av människans mest grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Människor som är undernärda blir oftare sjuka, har svårt att följa utbildningar och hela samhällets ekonomi hämmas. Och omvänt – människor som kan äta sig mätta blir friskare och kan både förbättra sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. 

Att dela bröd och att i ord och handling verka för att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv utan hunger, har från första stund varit en del av kyrkans uppdrag. 

Årets fasteaktion bidrar till en mer rättvis värld. I en tid där människor tvingas fly från sina hem och alltför få kan äta sig mätta vill vi vara med och bryta den negativa utvecklingen. Samtidigt som vi arbetar för alla människor rätt till mat jobbar vi också med att ge stöd till människor som hamnat i utsatthet efter krig och katastrofer. Din gåva gör skillnad både i akuta och långsiktiga insatser.

Var med och dela lika under Fasteaktionen

Vår tro leder oss till handling och vi agerar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med människor över hela världen arbetar vi för förändring. För 110 kr kan en familj i Filippinerna äta sig mätta under en veckas tid. Genom att dela med dig kan du bidra till att fler familjer får äta sig mätta, att barn får näringsrik mat och kan växa upp till friska individer. 

Gåvorna som samlas in under Fasteaktionen används där behoven är som störst. Dela lika under samma himmel, swisha till 900 1223.

Din gåva går bland annat till: 

 • 100 kr räcker till utbildning för en jordbrukare i Etiopien. Utbildningen ger kunskap om klimatanpassat växelbruk, trädplantering och vattenbevarande jordbruksmetoder.
 • 100 kr räcker till fröer för en familj i Sydsudan. Fröerna ger naturligt tåliga grödor som står emot nyckfullt väder och ger mat på bordet.
 • 110 kr räcker till en ”matkasse” för en familj i Filippinerna innehållandes ris, sardiner, köttfärs, socker, mjölk, nudlar, diskmedel och tvål.
 • 150 kr ger 24 barn näringsersättning som räddar liv vid undernäring.
 • 160 kr räcker till fyra mangoplantor för en familj i Etiopien. Mangoplantan tillför ny näring till jorden, minskar erosionen, ger varierad mat och tryggare inkomster.
 • 650 kr räcker till ett team av socialarbetare i Filippinerna. I arbetet görs stödjande och utredande besök hos barnfamiljer som lever på gatan.
En åker i solnedgång
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Fasteaktionen 2023

Fasteaktionen bjuder in till reflektion och omprövning av hur var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling för att alla människor och samtidigt innebär att framtida generationer får samma förutsättningar att leva andligt, socialt och ekonomiskt hållbart inom skapelsens gränser.

Act Svenska kyrkan vill främja människors möjligheter att delta i ekonomin på rättvisa och hållbara villkor för en hållbar och rättvis matförsörjning. En viktig del i det arbetet är att utbilda människor om deras rättigheter och informera om hur de kan samarbeta och få hjälp av myndigheter.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. 

Det produceras mer än tillräckligt med mat i världen för att alla människor ska bli mätta.

FN (nov 2021)
Natt och dag möts. En jordglob i vit. Text: Dela lika under samma himmel

Dela lika-dagen

Den 20 mars uppmärksammar Act Svenska kyrkan världens orättvisa fördelning av mat, makt och resurser. Vi kallar dagen för Dela lika-dagen.

Bild på fastebössa med ritat motiv av en fågel som håller i en olivkvist med texten "fred" bredvid.

Var med och fyll fastebössan

Dela med dig till människor som är i akut hungersnöd, är på flykt eller lever i utsatthet under samma himmel. Låt ditt bidrag i årets fastebössa göra verklig skillnad.

Person i vit tröja håller i två blå jeans

Sälj på Tradera och bidra till fred och minskad hunger

Genom att sälja till förmån för Act Svenska kyrkan på Tradera kan du vara med och stötta människor som är i akut hungersnöd, på flykt från kriget i Ukraina eller lever i utsatthet.

Act Svenska kyrkan...

 •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
 • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
 • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
 • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
 • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
 • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Material till kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.

Följ Act Svenska kyrkan i sociala medier