Foto: Jesper Wahlström/Ikon
Fasteaktionen 2022

Dela lika under samma himmel

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.

För dig som vill samla in till fasteaktionen

Under kampanjen som pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen, samlar vi in pengar till Act Svenska kyrkan - för allas rätt till ett värdigt liv.

På Act Svenska kyrkans intranät hittar du  tips och inspiration för ditt arbete. Tack för ditt engagemang!

Fasteaktionen 2022 

De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått tillbaka till följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet, konflikter och klimatförändringarna.  Coronapandemin har ytterligare förstärkt den negativa utvecklingen och allt fler människor drabbas av.

Fasteaktionen bjuder in till reflektion och omprövning av hur var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling för att alla människor och samtidigt innebär att framtida generationer får samma förutsättningar att leva andligt, socialt och ekonomiskt hållbart inom skapelsens gränser

Act Svenska kyrkan vill främja människors möjligheter att delta i ekonomin på rättvisa och hållbara villkor för en hållbar och rättvis matförsörjning. En viktig del i det arbetet är att utbilda människor om deras rättigheter och informera om hur de kan samarbeta och få hjälp av myndigheter.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. 

Det handlar om en kamp för att överleva. Jag har sett människor tvingas äta blad och ogräs från skogen, okända svampar de hittat och mangofrön för att inget ville växa. Jag såg människor dö.

Geetanjali Mohanty, Community officer, LWSIT, Indien

Under det år som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu mer än någonsin. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Din gåva går bland annat till:

 • 200 kronor räcker till en veckas matpaket för en familj  
 • 100 kronor räcker till 17 kilo näringsersättning till ett barn 
 • 200 kronor betalar en skoltermin för ett barn på flykt 
 • 500 kronor räcker till en latrin i ett flyktingläger 
 • 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt 

60% av de som har för lite mat är flickor och kvinnor

FN (nov 2021)

Tillsammans kan vi göra skillnad!

När många av oss hamnar i karantän, eller behöver begränsa hur vi träffas måste vi fortsätta öppna våra hjärtan och sprida kärlek. Omtanken om varandra ska finnas såväl här i Sverige som om medmänniskor på andra platser i världen. Engagera dig via Facebook eller Instagram.   

Swisha din gåva till 900 1223.

Act Svenska kyrkan...

 •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
 • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
 • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
 • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
 • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
 • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.