Två pojkar ligger på flotte i vattnet bland skräp.
Foto: Deborah Rossouw
Fasteaktionen 2021

Under samma himmel

24,4 miljoner samlades in i Fasteaktionen 2021. Trots restriktioner och begränsningar bidrog en stark insamlingsvilja och många gåvor till det goda resultatet. Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor som tvingas till ett liv i extrem fattigdom och hunger till följd av coronapandemin. Tack för din gåva!

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Behoven är stora och kommer dessutom att fortsätta öka. Tillsammans med Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande våld mot kvinnor och barn och stödja människor för att resa sig starkare efter pandemin. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så mycket som under coronapandemin. 2020 var året då extrem fattigdom ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hungersnöd.

Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet med våra partner kärnan i vårt arbetssätt. Utgångspunkten i allt vi gör är att aldrig sluta tro på, och alltid stå upp för, människors kapacitet och rätt att utveckla och påverka sina liv och samhällen. 

Under det år som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu mer än någonsin. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Din gåva går bland annat till:

 • 200 kronor räcker till en veckas matpaket för en familj  
 • 100 kronor räcker till 17 kilo näringsersättning till ett barn 
 • 200 kronor betalar en skoltermin för ett barn på flykt 
 • 500 kronor räcker till en latrin i ett flyktingläger 
 • 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt 

Ytterligare 150 miljoner människor riskerar att hamna i extrem fattigdom under 2021.

Världsbanken

Tillsammans kan vi göra skillnad!

När många av oss hamnar i karantän, eller behöver begränsa hur vi träffas måste vi fortsätta öppna våra hjärtan och sprida kärlek. Omtanken om varandra ska finnas såväl här i Sverige som om medmänniskor på andra platser i världen. Engagera dig via Facebook eller Instagram.   

Swisha din gåva till 900 1223.

Act Svenska kyrkan...

 •  drivs av tron att alla människor har lika värde.
 • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
 • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
 • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
 • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
 • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.