Foto: A-L Bengtsson

Snöstorps distrikt

Vi vill att verksamheten i och kring Snöstorps kyrka ska präglas av öppenhet och värme. Här ska unga, medelålders och gamla möta en kristen tro som kan ge både tröst och glädje i livet!

Varje vecka firar vi gudstjänst i kyrkan. Gudstjänsttiden på söndagar är oftast kl 11.00. Då firar vi gudstjänst, högmässa eller familjegudstjänst. Ibland bjuder vi på enkelt kyrkkaffe i vapenhuset efter gudstjänsten. Eftersom kyrkan är en populär dopkyrka blir det ofta dopgudstjänst på lördag eftermiddag eller efter söndagens huvudgudstjänst. Några torsdagar i månaden är det en vardagsgudstjänst kl 18.00.

 I Snöstorp finns ett levande musikliv. Körerna medverkar vid gudstjänster och vid andra tillfällen som t.ex. Lucia. Under sommarhalvåret har vi "Sommarmusik" och under övriga delen av året är det ett antal konserter med gästande musiker eller församlingens egna körer och musiker.

 I  församlingsgården samlas missionskretsen varannan onsdag och varannan torsdag är det sopplunch. Församlingsgårdens stora och lilla sal används flitigt för diakonisamlingar, samtalsgrupper eller annan församlingsverksamhet. Lokalerna är också lämpliga för serveringar vid dop eller begravningar. Lokalerna kan även hyras av föreningar eller av privatpersoner vid bemärkelsedagar. I församlingsgården finns också kontor, körsal, sammanträdesrum och en förskola som drivs av ett kooperativ.

 Vårt breda utbud av barn- och ungdomsverksamhet har sina lokaler i Snöstorps prästgård. Där finns allt från kyrkis för de allra minsta till konfirmander och Kyrkans ungdom för de äldre. Den öppna verksamheten för föräldrar med spädbarn fyller en viktig social funktion och är samtidigt församlingens uppföljning av barndop.

 Vid prästgården ligger den gamla vävstugan där församlingen bedriver loppisverksamhet. Intäkterna från verksamheten som drivs av ideella krafter går oavkortat till välgörenhet.

 Kyrkan, kyrkogården, församlingsgården, prästgården med f.d. prästbostad, park och vävstuga bildar tillsammans en vacker kulturmiljö som binder samman nutid och dåtid. Hit är alla välkomna att komma för att besöka kyrkan, ta en promenad på kyrkogården, lyssna på ett föredrag i församlingsgården eller bara slinka in för ett samtal kring kaffebordet i prästgården. Vill du engagera dig i någon av våra verksamheter är det bara att kontakta oss!

 Känn dig välkommen!

Kontaktuppgifter:

Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
Tel 035-179702

Jonas Kennerö, komminister
Tel 035-179760

 

Göran Persson, organist
Tel 035-179728

Rose-Marie Kuchler, diakoniassistent
Tel 035-179726

Caroline Bengtsson, förskollärare
Tel 035-179727

Jessica Karlsson, barnledare
Tel 035-179727

Anneli Moberg, församlingsvärdinna
Tel 035-179729

Andreas Johnsson, kyrkvaktmästare
Tel 035-179712