Foto: A-L Bengtsson

Breareds kyrka

Breareds kyrka vid Simlångsdalen är av medeltida ursprung, kanske så gammal som från 1200-talet.

Den är uppförd av putsad gråsten i romansk stil med ursprungligt rak koravslutning. Långhuset har för ovanlighetens skull inte någon västingång eller något tillbyggt torn i väster.
Istället finns två stycken ingångar på långsidorna, en på norra sidan och en på södra sidan. Den senare skyddas av ett litet vapenhus, byggt 1677 och har status som huvudingång. En sakristia byggdes till 1756. Ett litet klocktorn, en lanternin, byggdes på takets västra del 1609.
Kyrkan är helgad åt St. Laurentius. Det medeltida sigillet med hans signum, grillgallret, finns fortfarande i församlingen. Kyrkan rymmer 250 personer.

Vid den senaste renoveringen 1991 frilades taket, som nu åter framträder som en ljusblå himmel med ulliga gråvita moln. Delar av kyrkans 1600-talsutsmyckning finns idag i altaruppsatsen. 

Predikstolen från år 1593 är ur konstnärlig synpunkt den värdefullaste inventarien. I fyra fält har den skulpturer av evangelisterna. Dopfunten är ett underbart arbete från början av 1700-talet. Den är skulpterad i trä på en sexsidig fot. Dopfatet bärs upp av en ängel, som räcker fram den vita dopdräkten. Bland äldre inventarier finns en basunängel, som hänger i taket framför koret samt de tre ljuskronorna. Den medeltida primklockan använd i samband med dop. Kyrkans orgel är från 1842. Den byggdes av Söderling, den kände orgelbyggaren, och helrenoverades 1995.

En snidad relief i trä, Madonnan med Kristus, av konstnären Hans Fagerstöm hör till de nyare inventarierna.

Av gravarna på gamla kyrkogården kan nämnas författaren Fredrik Ströms grav i det sydvästra hörnet.

 

Handikapptoalett finns vid parkeringen, där finns även skötbord. Kyrkan tillgänglig med rullstol, finns även rullstol att låna. Hörslinga finns.

 

Vill Du veta mer om Breareds kyrka, ring 035-17 97 51, för gratis broschyr eller bok för 100 kr.