Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdom i Snöstorps prästgård

Vårterminen 2019 är i full gång! Välkommen/Caroline, Jessica och Ola.

Snöstorps Prästgård

Prästvägen 75

302 63 Halmstad

(Det är det gula stora huset mitt emot församlingsgården)

 

 

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA  (pdf med aktuella teman längre ner på sidan)

Onsdagar och fredagar mellan kl. 9.00 - 11.00

Alla föräldrar och barn i åldrarna 0-6 år är välkomna, ta gärna med er mor
och farföräldrar. Fikan kostar 20 kr/vuxen och gratis för barn.
Välkomna! Ledare: Caroline Bengtsson & Jessica Karlsson tel 17 97 27

 


KYRKIS
- för barn i åldrarna 3-6 år
När? måndagar & torsdagar mellan kl. 8.30- 11.00
Hur? Vi har en tydlig kristen profil och arbetar temainriktat. Vi tycker om att sjunga, skapande aktiviteter och att vara ute. 
Varje gång har vi fruktstund.
Verksamheten är kostnadsfri. Ni kan välja om ert barn vill gå en eller två gånger i veckan.
Ledare: Jessica Karlsson och Caroline Bengtsson tel 17 97 27

 

AGENTERNA
-
för barn i åk F-1
När? Tisdagar 13.30-15.45
Onsdagar mellan kl. 13.10 -15.30.
Vi möter barnen på skolan båda dagarna vid grinden den utsatta starttiden, sedan går vi gemensamt ner till våra lokaler. På tisdagarna följer vi barnen tillbaka till fritids. På onsdagar hämtas barnen i Prästgården kl 15.30.
Hur? Vi har agenttema och barnen får olika uppdrag att lösa.
Terminsavgiften är 150 kr och då ingår mellanmål.
Ledare: Jessica Karlsson & Caroline Bengtsson tel 17 97 27

RIDDARKLUBBEN
 -för barn i åk 2-3 

När? Måndagar och torsdagar mellan kl. 14.15- 16.30.
Barnen går själva ner till Prästgården. Barnen kommer att kämpa om sex olika medaljer för att så småningom dubbas till riddare och ladies. 
Ledare: Caroline Bengtsson & Jessica Karlsson tel 17 97 27

P.G. Denna grupp är vilande under höstterminen

 

TEENS
- för ungdomar för åk 5 och 6
När? Vi träffas på onsdagar mellan kl. 15.30-17.30
Teminsavgift 150 kr
Ledare: Caroline Bengtsson & Jessica Karlsson tel 17 97 27

TJEJGRUPP
För årskurs 8 och uppåt
Träffas torsdagar jämna veckor kl 17.00-19.00
Ledare: Caroline Bengtsson & Jessica Karlsson tel 17 97 27

KYRKANS UNGA
-för ungdomar från åk 8 och uppåt
När? Tisdagar mellan kl- 19.00- 21.30
Ledare: Ola Marmvik tel. 17 97 33

Här kan du anmäla ditt barn

Information om samtycke eller ej för publicering av fotografier, ljud- och bildupptagning. 

I samband med den nya GDPR-lagen kommer ni vid inskrivning att fylla i samtycke att vi behandlar personuppgifter. Det är viktigt att vi får in lappar för samtliga barn som är i verksamheten. 

 

Caroline Bengtsson

Caroline Bengtsson

Snöstorps församling

Förskollärare

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Snöstorps församling

Barn - och ungdomsledare

Ola  Marmvik

Ola Marmvik

Snöstorps församling

Församlingspedagog