Foto: A-L Bengtsson

Barn och ungdom i Snöstorps prästgård

I Snöstorps prästgård finner du en hemlik miljö och en underbar trädgård att vistas i för alla åldrar. Välkommen!

Snöstorps Prästgård

Prästvägen 75

302 63 Halmstad

(Det är det gula stora huset mitt emot församlingsgården)

Anmälningsformulär längst ner på sidan. 

 

Möt oss gärna även på Facebook! 

Kyrkans öppna förskola

- föräldrar och barn 0-6 år 
(givetvis är mor och far föräldrar välkomna)
Onsdagar mellan kl. 9.00-11.00
Fredagar mellan kl. 9.00-11.00
En bra start för dej och ditt barn att lära känna andra barn och vuxna. Varje gång finns tid för lek och fika stund. Vi avslutar med en sångstund, tänder ljus och ber Gud som haver tillsammans.
Fika 20kr/vuxen, gratis

Ledare: Ulrika Larsson och Caroline Bengtsson

Foto: Maria Liljegren

Alla våra barngrupper har en kristen profil. Våra teman utgår ifrån berättelse från Barnens bästa bibel. Varje gång avslutar vi med en andakt, med ljuständning, sång och bön.
Vid terminsstart kommer ni få information om fyra tillfällen, som vi kommer fira familjegudstjänst tillsammans, det kan vara en vardagskväll eller en söndag. Dessa tillfällen är en viktig del av vår verksamhet. 

Kyrkis

-för barn 4-6 år
torsdagar mellan kl. 9.00-11.00
På Kyrkis leker, pysslar och har skoj tillsammans. Varje gång har vi fruktstund och avslutar med en andakt.

Ledare: Ulrika Larsson och Caroline Bengtsson

Kyrkråttorna

För F-klass onsdagar mellan kl. 13.00-15.00

Vi kommer att få träffa vår kyrkråtta som bor i vår kyrka. Hon kommer lära oss allt om kyrkans hemligheter och vilka som jobbar här. Ibland hittar Kyrkråttan på ett bus eller två.

Vi hämtar barnen på skolan (vid grinden närmast fotbollsplanerna) och sedan går vi gemensamt ner till Prästgården. Varje gång fixar vi mellanmål till barnen. Det går bra att hämta sitt barn vid grupptillfällets slut i Prästgården. Vi följer även de barn som behöver gå tillbaka till fritids.

Terminsavgift 

Ledare: Ulrika Larsson och Caroline Bengtsson

Agenter

För åk. 1 måndagar mellan kl. 13.45-15.45

På agenterna får barnen lösa olika kluriga mysterium som utgår från Barnens bästa bibel.

Agenterna hämtar vi på skolan (vid grinden närmast fotbollsplanerna) och sedan går vi gemensamt ner till Prästgården. Varje gång fixar vi mellanmål till barnen. Det går bra att hämta sitt barn vid grupptillfällets slut i Prästgården. Vi följer även de barn som behöver gå tillbaka till fritids.

Terminsavgift 

Ledare: Ulrika Larsson och Caroline Bengtsson

Himlaskoj

- för åk 2
tisdagar mellan kl. 14.00-16.00
Vad hände egentligen innan Jesus föddes? Följ med på ett spännande äventyr bland gamla testamentets berättelser, med olika utmaningar och klurigheter.

Barnen går själva till Prästgården. Varje gång fixar vi mellanmål till barnen.

Terminsavgift 

Ledare: Ulrika Larsson och Caroline Bengtsson

Efter plugget

Åk 3 och uppåt
Två grupper: torsdagar mellan kl. 14.00-15.30 eller 15.30-17.00

Det finns två grupper att anmäla sig till, man väljer den tiden som passar bäst. 
I början av terminen planerar vi tillsammans vad vi ska hitta på för skojigt. Allt från bakning till en gemensam bussutflykt.

Terminsavgift 

Ledare: Ulrika Larsson och Caroline Bengtsson

Foto: Maria Liljegren

Anmälan till höstterminen 2023

 

Information om samtycke eller ej för publicering av fotografier, ljud- och bildupptagning. 

I samband med den nya GDPR-lagen kommer ni vid inskrivning att fylla i samtycke att vi behandlar personuppgifter. Det är viktigt att vi får in lappar för samtliga barn som är i verksamheten.