Gudstjänst

Söndag eller vardag?

I Svenska kyrkan i Östersund  firas gudstjänst varje söndag under året. Våra fem kyrkor bjuder på en mångfald av olika gudstjänster. I veckorna hålls veckomässor, vardagsgudstjänster och andakter. Kyrkan är tänkt som en plats för möten med Gud i tystnad, bön, ord och toner, i aktiv handling och i mottagande. Våra kyrkor får du använda för andakt och bön, både enskilt och i gemenskap. Du är välkommen att delta i en gudstjänst, lyssna på musik  eller bara sitta ner och känna ro och stillhet,  tända ett ljus eller be en bön. 

Foto: Anders Gustafsson

Gudstjänster

Normalt sett har församlingen följande gudstjänster:

Söndag
(Varje söndag)
Stora kyrkan 11:00 högmässa
Gamla kyrkan 19:00 kvällsmässa

(Varannan söndag)
Lugnvikskyrkan 11:00 mässa/gudstjänst (se kalendern)
Odensalakyrkan 15:00 temamässa​ (se kalendern)​

Måndag
Sjukhuskyrkan 8:30 morgonbön

Tisdag
Sjukhuskyrkan 8:30 morgonbön

Onsdag
Stora kyrkan 8:00 morgonmässa

Sjukhuskyrkan 8:30 morgonbön

Sjukhuskyrkan 15:00 ekumenisk mässa

Stora kyrkan 18:00 Mässa med Bibelns berättelser

Odensalakyrkan 18:00 Stilla Rum - meditativ mässa

Torsdag
Sjukhuskyrkan 8:30 morgonbön

Marielundskyrkan 18:30 meditativ mässa med samtalsgruppen "Väggrepp" och fika efteråt, ingen föranmälan behövs.

Fredag 
Sjukhuskyrkan 8:30 morgonbön

Teckenspråkig mässa
Marielundskyrkan 1:a onsdagen i månaden 11:00


Gratis kyrktaxi till gudstjänster på sön- och helgdagar.
Har du svårt att ta dig till kyrkan på egen hand kan du använda vår kyrktaxi.
Beställ kyrktaxi hos Taxi Östersund tel. 19 90 00 senast dag före gudstjänst.

Foto: Anders Gustafsson

 

Andakt på äldreboenden

På följande service/äldreboenden hålls andakter eller mässa ungefär en gång per månad (inte under sommaren):

Tallbacka-Mobacka, Solberg, Myran, Ljungen, Trossgränd 8 och Solsången
För information kontakta Hanna Brande på 063-19 50 60 eller hanna. brande (a)svenskakyrkan.se

Vickervägen 50 och 76, Brunkullan och Odensborg
För information kontakta Ulla Svensson Berg på 063-19 50 72 eller ulla.svensson-berg(a)svenskakyrkan.se

Björkbacka, Sjöängens äldreboende och Lugnviks servicehus

Information om kommande helgs tema och texter finns i spalten till höger.

Mer information om gudstjänster
finns på Svenska kyrkans hemsida, se länkar i rutan till höger. 
 

Askonsdagen - fastans början


Askonsdagen är den dag som inleder fastan. Den har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på de som kom och lyfte fram sina synder. De fick lämna kyrkan för att sedan få förlåtelse och komma tillbaka till kyrkan på skärtorsdagen

Tema
Bön och fasta

Liturgisk färg
Violett

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta nejlikor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Joel kapitel 2, vers 12 - 19
Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan. Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek, han ångrar det onda han hotat med. Kanske ändrar han sig och låter välsignelsen vara kvar, till matoffer och dryckesoffer åt Herren, er Gud. Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst! Kalla på de gamla och samla barnen, också dem som ännu får bröstet. Må brudgummen lämna sin kammare och bruden sitt gemak. Mellan förhuset och altaret skall prästerna gråta, skall Herrens tjänare ropa: ”Herre, skona ditt folk, lämna inte de dina att skymfas så att de blir till en visa bland folken. Varför skall hedningarna få säga: Var är deras Gud?” Då greps Herren av lidelse för sitt land och av medömkan med sitt folk. Och Herren svarade sitt folk: Jag skall ge er säd och vin och olja, så mycket ni behöver. Aldrig mer skall jag tillåta att ni blir skymfade bland folken.

Epistel
Apostlagärningarna kapitel 13, vers 1 - 3
I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: ”Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.” Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 18 - 20
Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 32, vers 1 - 5
Av David, en dikt. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

//