Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sinnesro i Gamla kyrkan

Sista söndagen i månaden 19:00 Sinnesrogudstjänst i Gamla kyrkan. En gudstjänst med rötter i tolvstegsprogrammet.

Bild: Anders Gustafsson

Sinnesrogudstjänst är en gudstjänst som har sina rötter i tolvstegsprogrammet och är en plats med fokus på livsförändring - ett tillfälle för gemenskap, delande av livsberättelser, bön och musik.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Efter gudstjänsten stannar vi en stund i kyrkan och fortsätter gemenskapen. Välkommen att dela och ta del av!

Söndagarna 2017 är: 29/1, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 31/12

Vill du dela din livsberättelse?

Vill du veta mer? Vill du engagera dig ideellt? Vill du dela din livsberättelse? Vill du spela musik?
Kontakta Johannes Paulsson, präst i Östersunds församling
070-355 58 74, johannes.paulsson@svenskakyrkan.se