Foto: Anders Gustafsson

Sinnesro i Gamla kyrkan

Sinnesrogudstjänst i Gamla kyrkan. En gudstjänst med rötter i tolvstegsprogrammet.

Sinnesrogudstjänst är en gudstjänst som har sina rötter i tolvstegsprogrammet* och är en plats med fokus på livsförändring - ett tillfälle för gemenskap, delande av livsberättelser, bön och musik.

Efter gudstjänsten stannar vi en stund i kyrkan och fortsätter gemenskapen. Välkommen att dela och ta del av. 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Söndagar under våren 2020:

1 mars
29 mars
26 april
24 maj


*Tolvstegsprogrammet är ett självhjälpsprogram som skapades av Anonyma Alkoholister (AA) redan i mitten av 1930-talet. Tolvstegsbehandling sker vanligtvis i grupp, antingen på behandlingshem eller inom öppen vård. Den leds av alkohol- eller drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroende och tolvstegsprogrammet