Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 31 ledamöter. De sammanträder tre-fyra gånger per år. Dessa sammanträden brukar hållas i Församlingsgården och är offentliga.

Kyrkofullmäktige för perioden 2022-2025

Ordförande
Björn Sandal bjorn.sandal@gmail.com 

Förste vice ordförande
Patrik Andersson

Andre vice ordförande

Håkan Nilsson

Övriga ledamöter
Margareta Winberg 
Anton Waara 
Gudrun Olsson 
Eva Handmark
Stefan Fax
Harriet Jorderud
Jerker Bexelius
Bendigt Eriksson 
Leif Westergren
Harriet Svaleryd
Pontus Persson
Gertrud Nygren
Christer Sivertsson
Anna Maria Martin
Åke Mörtsell
Carl West
Therese Fanqvist
Clara Witthoff
Hans-Olof Nylén
Ingrid Ringqvist
Bo Oscarsson
Göran Ingebrand
Habtom Mebrahtu
Ali Sultani
Christina Mellberg
Sonny Hoffman
Leif Hagberg

Ersättare
Eric Jibor
Britt Wikman
Anders Sundin
Anitha Olofsson
Stefan Nerpin
Marianne Stålberg
Ralph Bodin
Therese Dahlgren Ekroth
Berit Ekman Sivertsson
Elsie Berg