Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 31 ledamöter. De sammanträder tre-fyra gånger per år. Dessa sammanträden brukar hållas i Församlingsgården och är offentliga.

Kyrkofullmäktige för perioden 2018-2021

Ordförande
Eva Handmark (s) tel: 070-511 69 76, eva.handmark@gmail.com
1:e vice ordförande
Stefan Fax (s)
2:e vice ordförande

Håkan Nilsson (posk)

Övriga ledamöter
Margareta Winberg (s) 
Anton Waara (s) 
Gudrun Olsson (s)
Marianne Stålberg (s)
Britt Wikman (s)
Bendigt Eriksson (s)
Agneta Åstrand (s) 
Ville Fredriksson (s)
Harriet Jorderud (s)
Ralph Rodin (s)
Lars Bolin (s)
Markus Sahlin (s)
Birgitta Eriksson (s)
Ann-Sofie Karlsson (mp)
Leif Westergren (b)
Christer Sivertsson (b)
Anna Maria Martin (b)
Patrik Andersson (c)
Louise Sjödin Short  (c)
Elisabet Jämting (c)
Rolf Olsson (c)
Hans Olof Nylén (posk)
Ingrid Ringqvist (posk)
Clara Witthoff (posk)
Christer Pettersson (posk)

Ersättare
Ann-Marie Salomonsson (s)
Harriet Svaleryd (s)
Maria Nerpin (s)
Åke Mörtsell (b)
Susanné Wallner (b)
Dan Jonsson (c)