Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 31 ledamöter. De sammanträder tre-fyra gånger per år. Dessa sammanträden brukar hållas i Församlingsgården och är offentliga.

Kyrkofullmäktige för perioden 2018-2021

Ordförande
Eva Handmark (s) tel: 070-511 69 76, eva.handmark@gmail.com
1:e vice ordförande
Håkan Nilsson (POSK)

Övriga ledamöter
Margareta Winberg (s) 
Anton Waara (s) 
Gudrun Olsson (s)
Marianne Stålberg (s)
Britt Wikman (s)
Bendigt Eriksson (s)
Agneta Åstrand (s)
Harriet Jorderud (s)
Filip Svantesson (s)
Anton Hammar (s)
Eva Handmark (s)
Ralph Rodin (s)
Lars Bolin (s)
Ann-Sofie Karlsson (mp)
Leif Westergren (b)
Christer Siwertsson (b)
Jan Wikberg (b)
Anna Maria Martin (b)
Patrik Andersson (c)
Louise Sjödin Short  (c)
Elisabet Jämting (c)
Rolf Olsson (c)
Håkan Nilsson (posk)
Hans-Olof Nyhlén (posk)
Ingrid Ringqvist (posk)
Göte Hellzén (posk)
Clara Witthoff (posk)
Christer Pettersson (posk)
Mats Axelsson (posk)

Ersättare
David Adervall (s)
Ann-Marie Salomonsson (s)
Stefan Fax (s)
Ville Fredriksson (s)
Elisabet Fjellström (s)
Markus Sahlin (s)
Birgitta Eriksson (s)
Harriet Svaleryd (s)
Susanné Wallner (b)
Dan Jonsson (c)