Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva någon att prata med. Här hittar du information om olika samtal och stöd som vi erbjuder inom Svenska kyrkan Östersund. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att prata med oss.

Samtalsgrupp när någon tagit sitt liv...

Självmord är en chock och en katastrof. Det som har hänt är svårt att förstå. Anhöriga lämnas med många frågor som söker svar. Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till någon som tagit sitt liv, oavsett vilken församling du bor i.

telefonsamtal

Någon att tala med

När det känns som allra svårast vill vi finnas där. Ofta med praktisk hjälp. En hand att hålla när livets slut närmar sig. Ett extra stöd hos doktorn när ett svårt besked lämnas. En annan gång genom att bara sitta ner tillsammans och dricka en kopp kaffe. Många gånger genom att lyssna och samtala.

Sorgegrupp för föräldrar som förlorat ett barn

Det är en svår sorg att förlora ett barn. Varje vårtermin hålls därför en samtalsgrupp där du får hjälp att bearbeta det som hänt.

Familjerådgivning

Svenska Kyrkans familjerådgivning bedrivs i samarbete med Stiftelsen Vårsta Diakonigård, Härnösands Stift samt Östersund kontrakt, Bräcke-Ragunda kontrakt, Krokom-Åre-Strömsund kontrakt och församlingarna i Södra Jämtland.

Nätvandrarchatten

Nätvandrarchatten är till för dig som är 12-25 år. Du är välkommen att prata om det som känns svårt och jobbigt för dig, eller bara småprata med en trygg vuxen. De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

Jourhavande präst - kontakt på kvällar och helger

Genom jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Du kontaktar jourhavande präst gratis via telefon, chatt eller digitalt brev.

Carina Grinde, diakon i Svenska kyrkan Östersund

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Sjukhuskyrkan

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss. Vi finns på Östersunds sjukhus, plan 5.

Trygghetens hus

Svenska kyrkan Östersund är med sin erfarenhet av människor i sorg och kris en av delarna i samhällets krisberedskap. I Trygghetens hus jobbar vi tillsammans med andra samhällsfunktioner för en samordnad beredskap.

Händer som håller i en kopp

Värmestugan

Till Värmestugan kommer människor i olika livssituationer. Här kan man bland annat värma sig, få frukost och lunch, ta en dusch, tvätta sina kläder, få tillgång till dator och telefon. Men framförallt får man ta del av det mänskliga mötet i form av gemenskap, samtal, mänsklig värme och omsorg.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.