Svenska kyrkan Östersund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon: +46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsplatser

Här finns begravningsplatserna i Östersund.

Östra begravningsplatsen  

Östra begravningsplatsen ligger vid bostadsområdet Körfältet. Den började anläggas 1903 och invigdes 1905. Här finns en minneslund som invigdes 1976. Här finns också en särskild gravplats för icke-kristna.  

Här upplåts nya kist- och urngravar samt minneslund.

Östra begravningsplatsen i Östersund
Bild: Marie Wallentin

Norra begravningsplatsen  

Norra begravningsplatsen ligger efter Köpmangatan, norr om Östersunds sjukhus. Den invigdes 1810 och den trädplantering som gjordes där 1828-1830 var Östersunds första offentliga trädplantering. Delar av planteringen finns fortfarande kvar. Begravningsplatsen består till största delen av gamla familjegravar.    

Här finns en ny askgravlund, invigd 2013. Inga nya kistgravar kan upplåtas, däremot urngravar och ett begränsat antal återupplåtna gravar.

Norra begravningsplatsen, vintertid
Bild: Marie Wallentin

Gamla kyrkan  

Även vid Gamla kyrkan i centrala Östersund finns gravar, men där sker inga gravsättningar. Kyrkogården runt kyrkan började användas 1842 men det upphörde 1869. Platsen är inte längre betecknad som kyrkogård i stadsplanen utan som parkområde, ett beslut som togs redan 1887. Det finns 19 gravar bevarade.      

Kapellen  

Kyrkogårdsförvaltningen har två kapell som används för begravningsceremonier; det är Hoppets kapell och Trons kapell som finns i samma byggnad. Dessa kapell kan användas vid borgerliga begravningar, begravningar som sker enligt Svenska kyrkans ordning och även enligt andra trossamfunds ordning. Hoppets kapell rymmer 125 personer. Trons kapell rymmer 20 personer.  
Länk till Hoppets kapell