Blommor, Hoppets kapell
Foto: Marie Wallentin

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till Östersunds kyrkogårdsförvaltning. Vi bedriver begravningsverksamhet på ett trosneutralt sätt.

Östersunds kyrkogårdsförvaltning ansvarar för

  • att anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser.
  • att ta emot stoft (aska) för förvaring och besök.
  • att sköta kremering och gravsättning samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni. 
  • att tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten.
  • att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar. 

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Telefon 063-19 50 00
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12.
Onsdagar kl 13-15.
Mejl: ostersund.kgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Mariavägen 23, 831 48 Östersund

 

Aktuellt

Aktuell information - kyrkogårdsförvaltningen

Östra begravninigsplatsen

Våra begravningsplatser

Östersunds kyrkogårdsförvaltning ansvarar för och förvaltar två begravningsplatser; Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Även vid Gamla kyrkan finns gravar, där sker dock inga gravsättningar.

Hoppets kapell

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser som ofta väcker många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Kyrkogårdsarbetare på Östra begravningsplatsen

Fakta om begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla, oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Vi hjälper dig med gravskötseln

Att hålla våra anhörigas gravplatser i värdigt skick är viktigt för de flesta. Men ibland kan det av olika anledningar vara svårt att få tid till det. Därför erbjuder Kyrkogårdsförvaltningen olika skötseltjänster. Här kan du läsa mer om våra erbjudanden och se prislista för gravskötsel.

Gravar, Östra begravningsplatsen

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper (gravskick) som finns på Östersunds begravningsplatser och vad de olika gravskicken innebär.

Hoppets kapell

Hoppets & Trons kapell

Tegelbyggnaden vid Östra begravningsplatsen i Östersund rymmer två kapell, det stora Hoppets kapell och det lilla Trons kapell. Byggnaden uppfördes 1952 efter ritningar av arkitekten Birger Borgström (1890-1964), som bland annat ritat Västerledskyrkan i Stockholm från 1932 och Råsunda fotbollsstadium från 1936. Huset har byggts till i två omgångar, 1984-1985 och 2006-2007.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om krematoriet, gravvårdar eller våra servicetjänster? Här kan du se information om vem du ska kontakta i vilket ärende.

Urnnedsättning

Checklista vid begravningar

Vad får och vad får man inte göra i samband med begravningen? Vi listar vad du som anhörig och närstående själv får göra och vad som inte är tillåtet.

Vi jobbar på Kyrkogårdsförvaltningen