Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Lediga jobb

om församlingen och staden

Östersunds församling är en av Härnösands stifts största församlingar. Vi har idag ca 60 medarbetare inom en mängd olika arbetsområden. Församlingens verksamhet är indelad i 6 enheter. Barn, Ungdom och Skola, Diakoni, Gudstjänst- och Musik, Fastighet- och Service, Begravning och Församlingsadministration. 

Mer om Östersund
Östersunds kommun
Info om boende, skola & omsorg, aktiv fritid med mera.
Visit Östersund
Göra, äta, bo, resa med mera.