Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Kyrkorådet består av 10 förtroendevalda samt kyrkoherden.

Kyrkorådet (för perioden 2018-2021)

Ordförande Margareta Winberg (s) e-post: graftan@hotmail.com tel 070-5100747
1:e vice ordförande Gudrun Olsson (s) e-post: gudruno48@gmail.com
2:e vice ordförande Håkan Nilsson (posk)

Övriga ledamöter
Harriet Jorderud (s)
Rolf Olsson (c)
Elisabet Fjellström (s)
Ingrid Ringqvist (posk)
Stefan Fax (s)
Leif Westergren (b)
Jennie Nordin, kyrkoherde
Anton Waara (s)

Ersättare
Britt Wikman (s)
Harriet Svaleryd (s)
Clara Witthoff (posk)
Marianne Stålberg (s)
Lars Bolin (s)
Anne-Marie Salomonsson (s)
Patrik Andersson (c)
Agneta Åstrand (s)
Hans Olof Nylén (posk)
Anna Maria Martin (b)