Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Kyrkorådet består av 10 förtroendevalda samt kyrkoherden.

Kyrkorådet för perioden 2022-2025

Ordförande Margareta Winberg, e-post: graftan@hotmail.com, tel 070-5100747

förste vice ordförande Gudrun Olsson, e-post: gudruno48@gmail.com

andre vice ordförande Håkan Nilsson 

Övriga ledamöter
Harriet Jorderud 
Pontus Persson
Jerker Bexelius
Patrik Andersson
Clara Witthoff
Anna Maria Martin
Christina Mellberg

Ersättare
Therese Fanqvist
Carl West
Leif Westergren
Gertrud Nygren
Anton Waara
Bendigt Eriksson
Hans-Olof Nylén
Ingrid Ringqvist
Therese Dahlgren Ekroth
Sonny Hoffman