Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Marielundskyrkan - historik

Kyrkan invigdes tredje Advent 1969, arkitekt var Tore Virke, Stockholm. En liten röd träkyrka som ligger i Södra delen av Östersund.

Marielundskyrkan

  • Kyrkan invigdes tredje Advent 1969, arkitekt var Tore Virke, Stockholm.
  • En liten röd träkyrka som ligger i Södra delen av Östersund.
  • 360-vy Marielundskyrkan
Kyrkan ligger vackert i en liten skogsbacke som väl bevarar känslan av hur det såg ut i området innan kyrkan och de stora bostadsområdena byggdes. Kyrkan K-märktes år 2004.
Från början var kanske inte tanken att verksamheten i kyrkan skulle bli så stor. Därför var lokalerna ganska små för till exempel barngrupper men var också dåligt försedd med kontor för de anställda. För att bättre svara mot den verksamhet som redan fanns byggdes kyrkan ut 1995.
Orgeln som installerades när kyrkan byggdes var en standardbyggd 7-stämmig, en-manualig orgel från Grönlunds orgelbyggeri. 11:e okt. 2003 invigdes en ny 11-stämmig två-manualig orgel, disponerad för kyrkan, byggd av orgelbyggare Robert Gustafsson, Härnösand.
Kyrkliga Södergruppen var en grupp på ungefär 70 ideellt arbetande män och kvinnor som idogt arbetade för att kyrkan skulle byggas. De skänkte också många värdefulla saker, bl a kyrkklockan, dopfunt och dopkanna.
Kyrkan invigdes tredje Advent 1969, arkitekt var Tore Virke, Stockholm. Typiskt för sin tid byggdes kyrkan med en stor vikvägg i koret ut mot församlingen, detta för att kunna dölja koret och altaret. På så sätt kunde man använda kyrkan som en samlingslokal för allmänna, profana, samlingar då det inte fanns någon sådan lokal i området.