En grupp barn leker i ett lekrum.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Miniorer

För barn 8-9 år. Vi träffas en gång i veckan och pysslar, fikar, har andakt, samling och pratar om det som är viktigt i livet. Under terminen planerar och förbereder vi oss inför gudstjänst med stora och små.

Barnets bästa!
Utifrån barnets bästa, i förhållande till våra lokaler, utrymmen och personella resurser, har vi ett maxantal för hur många vi tar emot i varje grupp. Därför är det viktigt att du som förälder anmäler ditt barns deltagande till respektive grupp.

Marielundskyrkan

Tid: Måndagar kl 14:30-16:00

Terminsstart ht 2022: 5 september
Terminsavslut ht 2022: 14 november
(gemensam avslutningsgudstjänst 27 november.)

Terminsstart vt 2023: 16 januari
Terminsavslut vt 2023: 29 maj

Kontaktperson: Jenny Larsson-Blom, 063-19 50 85
epost: jenny.larsson-blom@svenskakyrkan.se

Anmälan för hösten 2022 öppnar 1 augusti. Anmäl ditt intresse här

Lugnvikskyrkan

Miniorgrupp årskurs 2
Tid: Torsdagar 14:00–15:30

Terminstart ht 2022:
15 september 
Terminsavslut ht 2022: 17 november

Terminstart vt 2023: 19 januari 
Terminsavslut vt 2023: 1 juni

Kontaktperson: Camilla Andersson, 0703599273
e-post: Camilla.andersson3@svenskakyrkan.se

----------------------------

Miniorgrupp årskurs 3
Tid: Tisdagar 15:00–16:30

Terminstart ht 2022:
20 september 
Terminsavslut ht 2022: 15 november

Terminstart vt 2023: 17 januari 
Terminsavslut vt 2023: 30 maj

Kontaktperson: Camilla Andersson, 0703599273
e-post: Camilla.andersson3@svenskakyrkan.se

 

Anmälan för hösten 2022 öppnar 1 augusti. Anmäl ditt intresse här

Odensalakyrkan

Miniorer årskurs 1 (födda 2015)
Tid: Tisdagar 13:15–15:00

Terminstart ht 2022: 6 september
Terminsavslut ht 2022: 29 november

Terminstart vt 2023: 17 januari
Terminsavslut vt 2023: 23 maj

Kontaktperson: Maria Hammarström, 063-19 50 75 
e-post: maria.hammarstrom2@svenskakyrkan.se

----------------------------

Miniorer årskurs 2 (födda 2014)
Tid: Måndagar 13:00–14:30

Terminstart ht 2022: 5 september
Terminsavslut ht 2022: 28 november

Terminstart vt 2023: 16 januari
Terminsavslut vt 2023: 22 maj

Kontaktperson: Maria Hammarström, 063-19 50 75 
e-post: maria.hammarstrom2@svenskakyrkan.se

----------------------------

Miniorer årskurs 1-3 (födda 2013-2015)
Tid: Måndagar 15:00–16:15

Terminstart ht 2022: 5 september
Terminsavslut ht 2022: 28 november

Terminstart vt 2023: 16 januari
Terminsavslut vt 2023: 22 maj

Kontaktperson: Maria Hammarström, 063-19 50 75 
e-post: maria.hammarstrom2@svenskakyrkan.se

 

Anmälan för hösten 2022 öppnar 1 augusti. Anmäl ditt intresse här

Vi arbetar i Marielundskyrkan:

Vi arbetar i Lugnvikskyrkan:

Vi arbetar i Odensalakyrkan: