Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sorgegrupp för föräldrar som förlorat ett barn

Det är en svår sorg att förlora ett barn. Varje vårtermin hålls därför en samtalsgrupp där du får hjälp att bearbeta det som hänt.

Grupp under Hösten 2021

Hösten 2021 startar vi upp en grupp för föräldrar som förlorat ett barn. Start 23 september. För anmälan kontakta Carina Grinde eller Christer Gladh. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Varje vårtermin erbjuder vi en samtalsgrupp för föräldrar som förlorat ett barn. 

Plats uppges vid föranmälan.

Vi som leder gruppen är: Christer Gladh präst och Carina Grinde diakon.

Vi erbjuder även enskilda sorgesamtal. Mejla eller ring oss så bokar vi in ett samtal. 

Anmäl dig genom att kontakta någon av oss:

Christer Gladh

Christer Gladh

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Häktespräst, Gymnasiepräst, Stora kyrkan

Carina Grinde

Carina Grinde

Svenska kyrkan Östersund

Diakon, Sjukhuskyrkan