Vigsel
Foto: Magnus Aronsson

Vigsel

Störst av allt är kärleken.

"Inför Gud och denna församling"

I den kyrkliga vigseln ber alla gäster tillsammans med prästen och brudparet om att Gud ska välsigna deras äktenskap och följa dem på vägen genom livet. Det är för många den viktigaste skillnaden mellan kyrklig och borglig vigsel. Även för dem som inte besöker kyrkan ofta kan det kännas viktigt att be Gud vara med när man fattar ett av livets viktigaste beslut.
 Just beslutet är viktigt. Därför handlar löftena i vigseln inte om att känna starka känslor för varandra resten av livet. Löftena är istället en bekräftelse på bådas gemensamma vilja att dela resten av sitt liv med varandra. Minnet av vigseln är ett stort stöd när vardagen kommer.

Vigsel i våra kyrkor

Vigseln måste inte vara stor eller påkostad.

Tidpunkt för vigseln bokas via vår expedition, telefon 063-19 50 00 eller ostersund.forsamling@svenskakyrkan.se 
I våra kyrkor är det gratis att vigas, det räcker att en av makarna är medlem i Svenska kyrkan. När ni bokat kyrka och tidpunkt för vigsel hos oss tar prästen kontakt med er. Tillsammans med honom/henne samtalar ni, planerar vigselakten i kyrkan och gör val av musik och psalmer.

Brudkrona

Någon av församlingens tre brudkronor kan bokas i samband med vigseln. Bokning sker på församlingsexpeditionen och man betalar en depositionsavgift på 500 kr (avgiften återfås vid återlämnandet av brudkronan).
 
Intyg om hindersprövning
Tänk på att ni behöver hindersprövning från Skatteverket. Klicka på länken här nedanför för att komma till rätt plats på skatteverkets hemsida:
Länk till hindersprövning

Vigselsamtal

Inför vigseln har brudparet samtal med prästen. Där går man igenom vigselgudstjänstens olika delar, bestämmer psalmer och musik. Men man samtalar även om relationer, om nöden och lusten, om sorgen och glädjen.
 

För mer information om vigsel kontakta församlingsexpeditionen
(telefon 063 – 19 50 00).

Foto: Jim Elfström/IKON

Vigseln är gratis

Vigseln är gratis om en av parterna tillhör Svenska kyrkan, oavsett om paret vigs i hemförsamlingen eller inte. Präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar inget. Det som kan kosta är om brudparet väljer att ha extra musik, sångsolist, eller en extra utsmyckning av kyrkan.
Det finns en given ordning för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med präst och musiker kan man göra vigseln personlig på olika sätt, t ex genom dikter och sånger.