Trons kapell
Foto: Anders Gustafsson

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta många val som ska göras. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

Den avlidnes önskemål

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen, enligt begravningslagen. För att underlätta för anhöriga är det bra att skriva ner sina önskemål om sin begravning. Här finns häftet Mina önskemål (pdf). Skriv ut eller skicka dokumentet till den du vill. 

Planera begravningen

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Då är det ofta begravningsbyrån som bokar begravning och sköter kontakten med kyrkan. Det går också bra att ordna delar eller allt praktiskt själv.

KREMERING ELLER JORDBEGRAVNING?

Ett viktigt beslut är om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. En avliden person ska gravsättas eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning, läs mer om gravar och gravsättning här.

Om du ordnar begravningen själv

EN BEGRAVNING I SVENSKA KYRKANS ORDNING

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen och boka begravningsgudstjänst. Vid bokningen bestäms tid, plats, präst och kyrkomusiker. Inom de närmsta dagarna hör prästen av sig för att boka tid för ett begravningssamtal. Lämna uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.
Vi hjälper också till att planera in själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet) och tid för tacksägelse i samband med gudstjänst. 

EN BORGERLIG CEREMONI

En borgerlig begravning kan ledas av en borgerlig begravningsförrättare eller av anhöriga och vänner själva. ”Den svenska högtidsboken”  innehåller förslag på ceremonier och finns att köpa eller låna på bibliotek. 

Välj och boka plats och förrättare. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur ceremonin ska vara utformad. Vill ni vara i något av begravningskapellen bokas det via oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 
Kontakta kyrkogårdsexpeditionen med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.

 

Hoppets kapell

Hoppets & Trons kapell

Tegelbyggnaden vid Östra begravningsplatsen i Östersund rymmer två kapell, det stora Hoppets kapell och det lilla Trons kapell. Byggnaden uppfördes 1952 efter ritningar av arkitekten Birger Borgström (1890-1964), som bland annat ritat Västerledskyrkan i Stockholm från 1932 och Råsunda fotbollsstadium från 1936. Huset har byggts till i två omgångar, 1984-1985 och 2006-2007.

Broschyrer om begravning

Om begravning (broschyr)

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Läs mer om detta redan nu. Finns på olika språk

Urnnedsättning

Checklista vid begravningar

Vad får och vad får man inte göra i samband med begravningen? Vi listar vad du som anhörig och närstående själv får göra och vad som inte är tillåtet.

Kyrkogårdsarbetare på Östra begravningsplatsen

Fakta om begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla, oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Urna

Jordbegravning eller kremation

Vid jordbegravning gravsätts kistan efter begravningen.Vid kremation skall urnan gravsättas inom ett år.

Bårtäcke

Bårtäcke lånas ut av kyrkogårdsförvaltningen om så önskas. Marielundskyrkan och Stora kyrkan har egna bårtäcken.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

063-19 50 00
öppet vardagar kl 10:00–12:00
Vid frågor om begravningar, gravar, gravsättningar, skötsel, plantering med mera. 
Besöka urna eller bokning av besöksrum för urnor. 

Mejl: ostersund.kgf@svenskakyrkan.se
Adress: Mariavägen 23, 831 48 Östersund