Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

Här finner du information runt begravning.

Förändringar i begravningslagen

15 mars 2012 tog riksdagen beslut om förändringar i begravningslagen. Den förändring som påverkar både begravningsbranschen och allmänheten mest är att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad, från tidigare två månader. Praktiskt innebär detta att vid bokning av kremation får maxtiden vara 22 dagar mellan dödsfall och begravningsceremoni. Vid jordbegravning är maxtiden 30 dagar mellan dödsfall och begravningsceremoni.

Kyrkor och kapell

Kyrkogårdsförvaltningen har två kapell som används för begravningsceremonier; det är Hoppets och Trons kapell som finns i samma byggnad. Dessa kapell kan även användas vid begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans ordning – borgerlig begravning. Borgerlig begravning kan även ske på annan lämplig plats och kan ledas av anhörig, vän eller annan.  

Östersunds sjukhus har också ett kapell, Stillhetens kapell. Dessutom finns stadsdelskyrkorna; Marielundskyrkan, Odensalakyrkan, Lugnvikskyrkan, Gamla kyrkan och Stora kyrkan. Där sker begravningar enligt Svenska kyrkans ordning.  

Vem bestämmer begravningsform?

Det är den avlidnes egna vilja som avgör vilken begravningsform som väljs, religiös eller profan. Finns ingen vilja uttryckt är det de närmast anhöriga som får samråda och bestämma.
Vid begravning enligt svenska kyrkans ordning tar alltid en präst kontakt med de anhöriga innan begravningen.

 

Svenska kyrkans ordning  

Tillhör man Svenska kyrkan har man rätt till en kostnadsfri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningen kan då ske i kyrka eller begravningskapell och gudstjänsten leds av präst i Svenska kyrkan. Då ingår också kyrkomusiker och vaktmästare. Det är tjänstgörande präst som tillsammans med de anhöriga, kyrkomusiker samt övriga medverkande utformar begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och besökare kan inte nekas att delta. Det gäller även begravningsgudstjänster.  

Hoppets kappel
Bild: Anders Gustafsson

Borgerlig begravning

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst kallas för borgerlig begravning. Alla huvudmän ska upplåta en lokal utan religiösa symboler för att hålla en avskedsceremoni (i Östersund är det Hoppets och Trons kapell). Kostnad för lokal och vaktmästare ingår i begravningsavgiften. Vill man använda församlingens lokaler för minnesstund får man betala hyra för det. Mer information fås på kyrkogårdsförvaltningens expedition. Anhöriga får själva ordna och ansvara för en borgerlig begravningsceremoni, bestämma hur den ska utformas och vilka som får vara med. Begravning enligt frikyrklig ordning kan ske i respektive samfunds kyrkolokal eller begravningskapell.    

 

 

Bårtäcke  

Bårtäcke lånas ut av kyrkogårdsförvaltningen om så önskas. Marielundskyrkan och Stora kyrkan har egna bårtäcken. De används i respektive kyrka/kapell och flyttas inte mellan olika lokaler.

Inga blomdekorationer får läggas på bårtäcket, endast handbuketter.

Se foton på bårtäcken i Hoppets och Trons kapell här under:

 

 

Jordbegravning eller kremation  

Vid jordbegravning gravsätts kistan efter begravningen. Detta ombesörjs av begravningsplatsens personal eller av de anhöriga själva. Gravsättning ska ske senast en månad efter dödsfall. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd.  

Vid kremation, som sker inom 10 arbetsdagar efter begravning, skall urnan gravsättas inom ett år. Kremation ska ske senast en månad efter dödsfall. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd. Tid för gravsättning av urna beställs på kyrkogårdsförvaltningens expedition, senast fyra dagar före dag för gravsättning.  

Under vinterhalvåret gravsätts av praktiska skäl inga urnor på våra begravningsplatser. Då förvaras de i ett speciellt urnrum på krematoriet (Hoppets kapell). Där finns också ett meditationsrum för de anhöriga som vill sitta en stund med urnan. Ring för information och bokning.  

I slutet av maj anordnas en gemensam minnesgudstjänst med urnnedsättning på Hoppets kapell. Denna är frivillig och vill man gravsätta urnan vid detta tillfälle ska man kontakta kyrkogårdsförvaltningen senast en vecka innan.  

Om urnan ska hämtas för gravsättning på annan ort görs en beställning på krematoriet (Hoppets kapell) senast fyra dagar innan. Hämtning kan ske vardagar 7-16. Legitimation ska kunna visas upp. Beställning av gravsättning ska vara klart på kyrkogårdsförvaltningen där gravsättning ska ske. Vid spridning ska Länsstyrelsens beslut visas upp. Tänk på att tillståndet för spridning är tidsbegränsat och ska vara giltigt vid tidpunkten.

Blomsterutläggningsplats

På Östra begravningsplatsen finns en speciell plats där man kan lägga ut blommorna efter begravningen. Här finns möjlighet att sitta ner i en vacker miljö. Det är frivilligt att lägga ut blommorna och åligger begravningsbyrån eller de anhöriga själva att göra detta.