Foto: Magnus Aronson/Ikon

Barn och familj

Vår barnverksamhet riktar sig till åldrarna 0-15 år. Barn med föräldrar och ungdomar. Våra aktiviteter ger fina möjligheter att träffa och lära känna andra föräldrar, vuxna och barn. Ungdomshäng och gemenskap med möjlighet att umgås med andra i samma ålder.

Ett litet barn spelar på en tamburin som ligger på en röd matta. Andra barn och vuxna sitter runt omkring.

Öppet kyrkis 0-3 år

Vår öppna förskola. Vi leker, pysslar, pratar om livet, sjunger tillsammans vid en liten samling, fikar och umgås med varandra. I första hand för små barn tillsammans med vuxen men även äldre syskon är välkomna.

Babymassage 0-6 mån

Babymassage är en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.

Baby/barnrytmik & sånglek inställt

Tyvärr är barn-, babyrytmik och sånglek inställt till vidare. Anette har brutit handleden och måste läka ihop innan hon kan ta hand om alla barngrupper igen. Håll utkik på hemsidan under barn och familj för anmälningsstart för vårens grupper och när vintergrupperna kan komma igång igen.

Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.

Barngrupper 6-13 år

Varje vecka har vi kyrklig fritidsaktivitet med olika barngrupper. Vi träffas efter skolan och pysslar, sjunger, fikar, har andakt och har skoj tillsammans. Vi pratar och diskuterar mycket till exempel hur vi kan vara en bra kompis och sprida gott till andra människor. Här finns tid för samtal och reflektion.

Barnkör

Barn/ungdomskörer från 6 år

Sjunga i kör är inte bara musik utan minst lika mycket kompisar, skratt, skoj och gemenskap.

Ett litet barn håller i en hjärtformad våffla.

Middag för Enastående

En verksamhet för ensamstående föräldrar med barn. Vi pratar om föräldrarollen och hjälper varandra i att vara kloka och sunda föräldrar till våra barn.

Resurs för skola

Kyrkan är en resurs i förskolan- och grundskolans undervisning. Svenska kyrkan Östersund erbjuder stöd till undervisningen i religion, men även i flera andra ämnen. Ladda ner PDF med hela programmet och kontaktuppgifter.

Ungdom

Vill du träffa nya vänner, sjunga i kör, bli ung ledare eller behöver du någon att prata med? Vi har olika aktiviteter för dig som funderar över stort och smått i livet - oavsett om du är troende eller sökare.

Barnperspektiv
Församlingens verksamhet för barnet 0-18 år präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt. Ett sådant förhållningssätt innebär att församlingen ser och bekräftar barnet. Barnets behov skall alltid finnas med i församlingens planering. Vi har ett ansvar för att skapa miljöer, där barnet bereds möjlighet att få höras och uttrycka sina åsikter.

Ett levande möte
När barnet kommer till församlingen är det viktigt att mötet erbjuder upplevelse, bearbetning och kunskap om det som är centralt i Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Dopet, nattvarden, de bibliska berättelserna och de kristna högtiderna utgör det nav kring vilket Svenska kyrkans tro liv och lära rör sig.

Programförklaring
Församlingen vill erbjuda miljöer där barnet i samspel med andra barn stimuleras och utmanas i möte med Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Det handlar om att barnet utifrån sitt liv ska…

-  få uppleva gemenskap

-  få erfarenheter av Guds närvaro

-  få möjlighet att känna samhörighet med Svenska kyrkan och delaktighet i församlingens liv