Foto: Magnus Aronson/Ikon

Barn och familj

Ta del av vår barnverksamhet som riktar sig till åldrarna 0-14 år. Kanske vill du som nybliven förälder besöka oss med ditt barn? Våra aktiviteter ger fina möjligheter att träffa och lära känna andra föräldrar, vuxna och barn.

Sommaröppet för barn

Under vecka 25, 28 och 32 har vi sommaröppet för barn. Det blir Dagkollo och Sommarkyrkis i Odensalakyrkan och Marielundskyrkan. Läs mer om varje vecka och anmäl ditt barn. Vecka 28 har vi Sommarkyrkis och då behövs ingen anmälan.

Ett litet barn spelar på en tamburin som ligger på en röd matta. Andra barn och vuxna sitter runt omkring.

Öppet kyrkis

Öppet kyrkis är vår öppna förskola. Vi leker, pysslar, pratar om livet, sjunger tillsammans vid en liten samling, fikar och umgås med varandra. Verksamheten är i första hand för små barn tillsammans med vuxen. Ingen anmälan behövs.

Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.

Barngrupper

Varje vecka har vi kyrklig fritidsaktivitet med olika barngrupper. Vi träffas efter skolan och pysslar, sjunger, fikar, har andakt och gör en massa skoj tillsammans. Vi pratar och diskuterar mycket om värdegrund, till exempel hur vi kan vara en bra kompis och sprida gott till andra människor. Här finns även tid för samtal och reflektion kring existentiella frågor.

Babymassage

Babymassage är en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.

Ett litet barn håller i en hjärtformad våffla.

Middag för Enastående

En verksamhet som vänder sig till dig som är ensamstående förälder och ditt/dina barn. Vi träffas för diskussioner om föräldrarollen, peppar och hjälper varandra i att vara kloka och sunda föräldrar till våra barn.

Barnkör

Barnkörer

Körkul, Kristallerna och Stora kyrkans unga röster.

Baby-, barnrytmik & Sånglek

Musiklek med rörelse och sång. En sångstund som vill leka, vagga, trösta, bekräfta och beröra – trudelutter till närhet och samhörighet mellan dig och ditt barn.

Tjej hoppar hage

Skola - Kyrka

Kyrkan som resurs i skolans undervisning

Ungdom och konfirmation

Vill du träffa nya vänner, sjunga i kör, bli ung ledare eller behöver du någon att prata med? Vi har olika aktiviteter för dig som funderar över stort och smått i livet. Här finns något för alla, oavsett om du är troende eller sökare. Hoppas att vi ses!

Barnperspektiv
Församlingens verksamhet för barnet 0-18 år präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt. Ett sådant förhållningssätt innebär att församlingen ser och bekräftar barnet. Barnets behov skall alltid finnas med i församlingens planering. Vi har ett ansvar för att skapa miljöer, där barnet bereds möjlighet att få höras och uttrycka sina åsikter.

Ett levande möte
När barnet kommer till församlingen är det viktigt att mötet erbjuder upplevelse, bearbetning och kunskap om det som är centralt i Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Dopet, nattvarden, de bibliska berättelserna och de kristna högtiderna utgör det nav kring vilket Svenska kyrkans tro liv och lära rör sig.

Programförklaring
Församlingen vill erbjuda miljöer där barnet i samspel med andra barn stimuleras och utmanas i möte med Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Det handlar om att barnet utifrån sitt liv ska…

-  få uppleva gemenskap

-  få erfarenheter av Guds närvaro

-  få möjlighet att känna samhörighet med Svenska kyrkan och delaktighet i församlingens liv