Östra begravningsplatsen
Foto: Marie Wallentin

Östra Begravningsplatsen

Östra begravningsplatsen ligger vid bostadsområdet Körfältet. Den började anläggas 1903 och invigdes 1905. Här finns en minneslund som invigdes 1976. Begravningsplatsen upplåter nya kist- och urngravar och har även en särskild gravplats för icke-kristna. 

Östra kyrkogården i Östersund växer för framtida behov

För att möta framtida behov utökas nu Östra begravningsplatsen i Östersund.