Foto: Alex Giacomini /Ikon

Bli medlem

Tack vare våra medlemmar kan Svenska kyrkan Östersund erbjuda en mångfaldig verksamhet och fortsätta hjälpa människor som behöver stöd. Bli medlem du också! Här kan du anmäla dig.

Svenska kyrkan Östersund betyder kyrkor, gudstjänster, körer och musik - men också ett stort socialt arbete. Dit hör till exempel stöd till hemlösa och utsatta, besök hos gamla och sjuka och jourhavande präst. Vi har öppna förskolor, ungdomsgrupper, individ- och familjerådgivning och samtalsgrupper för människor i sorg. Vi finns i Trygghetens hus, vid Mittuniversitetet, bland hemlösa i Värmestugan och på Östersunds sjukhus där Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst. Som medlem är du med och gör allt detta möjligt. Tack.

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!

Fyll i formuläret så skickar vi en inträdesblankett till dig.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Om församlingen

Välkommen till oss! Vi finns för dig i livets alla skeden. I glädje och sorg i form av samtal och stöd. Vid gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vid musik- och konsertarrangemang. Vi hjälper människor i utsatta situationer. Unga och äldre, barn och deras familjer, de ensamma. Både här i Östersund, i Sverige och ute i världen. Vi arbetar för mänskliga rättigheter och för varje människas rätt till ett liv i värdighet.

Här hittar du blanketter för inträde i Svenska kyrkan:

Anmälan om inträde

Anmälan om inträde för barn under 18 år

Blanketten skickas till: Svenska kyrkan Östersund, Box 3083, 83103 Östersund.

Du kan också fylla i vårt formulär på sidan, så skickar vi en inträdesblankett samt kuvert med betalt porto.

Du kan också vända dig till vår församlingsexpedition på telefon: 063-19 50 00.

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.