Trygghetens hus

Svenska kyrkan Östersund är med sin erfarenhet av människor i sorg och kris en av delarna i samhällets krisberedskap. Vi är redo när du behöver det.

TRYGGHETENS HUS

För den enskilda människan kommer en kris ofta plötsligt och vänder upp och ner på vardagen. Den kan innebära att allt man tog för givet förändras i ett ögonblick. De flesta av oss tänker inte på det så ofta. Det är svårt, kanske omöjligt, att helt förbereda sig på vad en kris skulle kunna innebära för mig som enskild person, min familj och omvärlden. Då är det tryggt att veta att samhället har kunskap, är förberett och redo att hjälpa mig om olyckan är framme.  

I Trygghetens hus finns, utöver Svenska kyrkan Östersund, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Polismyndigheten, SOS Alarm, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, 1177, Försvarsmakten, Kriminalvården och Tullverket. 

Polispräst

En polispräst är främst en resurs för personalen. Som polis möter du mycket av samhällets hårdare sidor, du är ofta först på plats vid olyckor och har ibland det svåra uppdraget att lämna dödsbud när någon omkommit. Då kan man behöva prata av sig och få själavård med en präst. En präst har absolut tystnadsplikt.     

häktespräst

En häktespräst har samtal med dom som sitter häktade. Samtalen sker inom ramen för Kriminalvårdens besöksverksamhet – alltid under absolut tystnadsplikt.

Christer Gladh, häktespräst i Svenska kyrkan är på plats en eftermiddag i veckan. Det finns också tid att samtala med personalen – oftast i fikarummet, men även enskilda samtal vid önskemål.