Lars-Åke Wikström vid Trygghetens hus i Östersund
Foto: Anders Gustafsson

Trygghetens hus

Trygghetens Hus är tryggheten för den enskilda människan i samhället

TRYGGHETENS HUS
Inom Trygghetens hus samverkar flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. En av fördelarna är närheten till varandra som gör att snabba beslut kan fattas i vardagen och arbetet blir mer effektivt.

Läs mer på Räddningstjänsten Jämtland

 

Trygghetens hus

Inom Trygghetens hus samverkar flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. En av fördelarna är närheten till varandra som gör att snabba beslut kan fattas i vardagen och arbetet blir mer effektivt.

Läs mer på Räddningstjänsten Jämtland

Vad är Trygghetens hus?

-Trygghetens hus är precis vad det låter, det är tryggheten för den enskilda människan i samhället där olika myndigheter samverkar för vår trygghet, säger Lars-Åke Wikström, präst i Svenska kyrkan i Östersund.

Präst i Trygghetens hus

Lars-Åke Wikström har ett speciellt ansvar vid Trygghetens hus där hans uppgift är att vara en resurs för personalen som arbetar där. Han medverkar också ibland i polisens operativa uppdrag. T.ex när polisen har det svåra uppdraget att lämna ett dödsbud efter en olycka där någon har omkommit. Lars-Åke berättar om polisens, många gånger, ansträngda arbete, där de måste vidare på nya uppdrag och kanske inte kan stanna så länge. Då kan jag få finnas kvar och hjälpa familjen att få igång sitt sociala nätverk och få vara ett stöd i den svåra situationen.  

Viktiga funktioner är samlade

Startskottet för Trygghetens hus var 1997 efter en allvarlig tågolycka i Kälarne. –Där såg man hur man kunde vinna mycket genom att arbeta nära varandra och samarbeta runt våra många och viktiga samhällsfunktioner. På så sätt har Trygghetens hus i Östersund blivit unikt för Sverige där man samlar: polis, ambulans, räddningstjänst, SOS-alarm, sjukvårdsrådgivning, åklagarmyndighet, tull och representanter från försvarsmakten, landstinget och där också Svenska kyrkan i Östersund får lämna sitt bidrag till tryggheten i samhället.

En av dem som finns i huset är prästen Lars-Åke Wikström

 

Lars-Åke Wikström

Lars-Åke Wikström

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Polispräst, Stora kyrkan