ung ledare
Foto: ikon

Ung ledare

Vill du som är ungdom vara med som ledare för våra konfirmander eller i någon barnverksamhet? Välkommen att anmäla dig till att vara ung ledare i Östersunds församling.

Du behövs i Svenska kyrkan

Att vara ung ledare är både en möjlighet för dig att växa och utbilda dig, men också ett ansvar i att vara en förebild för andra.

Erfarenhet och ledarutbildning

Som ung ledare får du en treårig ledarutbildning samtidigt som du får uppleva fantastiska saker, resor och läger. Du får som ledare vara med konfirmanderna, lära dig mer om dig själv, vad det innebär att vara ledare, lära dig olika nya metoder, fördjupa din tro och ha roligt tillsammans med andra.

Du får många nya erfarenheter och en ledarutbildning som har stor nytta av i framtiden. När du gått färdigt utbildningen får du ett intyg som du kan använda i ditt framtida CV.

Kostnadsfritt

Utbildningen samt deltagande i konfirmandgruppen är kostnadsfri - men någon avgift kan tillkomma om du vill åka på de läger som stiftet eller Svenska kyrkans unga i Härnösand anordnar (SUM och ”Älskad”). Vi vill att alla unga ledare är medlemmar i Svenska kyrkans unga, det kostar inget.

Utbildningen kommer vara två helger, och är man med på båda har man gått hela utbildningen.

Informationsmöte

29 augusti kl 17-20 i Stora kyrkan.

Utbildningstillfällen

 18-20 oktober 2024 och 21-23 februari 2025.

Mer om de olika stegen i utbildningen:

Steg 1
I det här första steget handlar det främst om att få en bra grund i utbildningen, till att landa i att vara ledare. Utbildningen handlar därför om följande ämnen: 
Gruppdynamik, Ledarroller, Vem är jag?, Normativitet, Funktionsvariationer, HHBTQIA+, Lekmetodik, Andaktsmetodik, Trygga möten/Tystnadsplikt, Svenska kyrkan och tro. Du får också, i mån av plats, vara med som hjälpledare i en konfirmandgrupp.

Steg 2
I steg 2 blir fokuset på att fördjupa sitt ledarskap, bli trygg i sin tro och i kyrkans sammanhang. Här får du tydligare gå in i en ledarroll i en konfirmandgrupp och vara en god förebild för dessa. Ämnen vi pratar om under den här utbildningen är: Varför har svenska kyrkan konfirmander?, fler metoder, gudstjänsten och kyrkoåret, hur kan man hålla ett samtal i en grupp och klimat- och skapelsefrågor. Steg 2 erbjuds en utbildningshelg i september i Vålådalen med övriga steg 2:or i Härnösands stift.

Steg 3
Nu har du fått en bra grund att börja ta mer ansvar i en konfirmandgrupp. Du kommer att få börja ta mer ansvar och därför blir det en del utbildning i planering av egna pass samt hur vi leder grupper. Det är också en fördjupning i Bibeln, kyrkans tro och en del om att fortsätta sitt engagemang i kyrkan efter tiden som ung ledare. Målet är att kunna erbjuda en ”Livsresa” för dig som går steg 3 antingen under det året eller året därpå, beroende på förutsättningar. Steg 3 erbjuds också en utbildningshelg i Vålådalen i januari tillsammans med stiftets steg 3:or.

”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.”

1 Tim 4.12

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta: