Skolpräst

Skolprästen i Östersund heter Christer Gladh.

Christer Gladh

Christer Gladh

Svenska kyrkan Östersund

Präst, Studentpräst, Stora kyrkan