Urnnedsättning
Foto: Johannes Frandsen

Checklista vid begravningar

Vad får och vad får man inte göra i samband med begravningen? Vi listar vad du som anhörig och närstående själv får göra och vad som inte är tillåtet.

Detta kan anhöriga eller andra närstående själva göra i samband med begravningen:

·       Transportera den avlidne från sjukhuset till bisättningslokal och för vidare transport till huvudmannens lokal för förvaring och visning.

·       Förvara avliden i hemmet i väntan på kistläggning/avskedsceremoni/gravsättning.

·       Välja eller tillverka kista och urna (tala med huvudmannen om vilka mått som gäller).

·       Ordna med svepdräkt och kistläggning.

·       Lägga mindre saker eller brev i kista (tala först med huvudmannen).

·       Välja kyrka, kapell eller annan lokal för begravningsgudstjänst eller annan avskedsceremoni.

·       Formulera dödsannons.

·       Utforma begravningsceremoni (oftast tillsammans med präst eller annan begravningsförrättare).

·       Ordna med minnesstund.

·       Dekorera kista och lokal för avskedsceremoni.

·       Bära och transportera kista och urna.

·       Närvara vid kremering.

·       Sänka kista eller urna.

·       Strö aska på annan plats än begravningsplats (efter tillstånd från länsstyrelsen).

·       Välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning (ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen före uppförande).

·       Utsmycka gravplatsen (det kan finnas restriktioner från kyrkogårdsförvaltningen, t ex vaser av glas o dyl).

Detta får anhöriga eller andra närstående Inte göra:

·       Förvara aska i hemmet.

·       Dela aska (särskilda undantag finns).

·       Öppna grav på allmän begravningsplats.

·       Låta gravsätta utan gravsättningsintyg från Skatteverket.

·       Låta gravsätta utan tillstånd från gravrättsinnehavaren.

·       Gräva ner eller strö aska i minneslund.

·       Strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från Länsstyrelsen.

·       Låta flytta gravsatt stoft eller aska (särskilda skäl för undantag finns).

Text från Om begravning utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation