Hoppets kapell
Foto: Petter Frisell

Hoppets & Trons kapell

Tegelbyggnaden vid Östra begravningsplatsen i Östersund rymmer två kapell, det stora Hoppets kapell och det lilla Trons kapell. Byggnaden uppfördes 1952 efter ritningar av arkitekten Birger Borgström (1890-1964), som bland annat ritat Västerledskyrkan i Stockholm från 1932 och Råsunda fotbollsstadium från 1936. Huset har byggts till i två omgångar, 1984-1985 och 2006-2007.

Hoppets kapell

Kapellet rymmer max 125 personer inklusive personal
Detta kapell används även vid begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans ordning, till exempel borgerlig begravning eller annan ordning.

Det större Hoppets kapell är enkelt inrett med en stor putsad korvägg med en oljemålning på duk av Thor Fagerkvist. ”Liv-död-liv” invigdes i januari 1953. Duken om 4,5 meter gånger 2,4 meter (liggande format) är klistrad på korväggen. 2007 hängdes en altarväv upp framför korväggen som kan dras åt sidan så att oljemålningen kommer fram. Textilen är formgiven av Agneta B. Lind.

Trons kapell

Kapellet rymmer 18 st sittande, maxantal i lokalen 20 st inklusive personal
Detta kapell används även vid begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans ordning, till exempel borgerlig begravning.

Det mindre Trons kapell har en originell putsad och rundad takform, med ett högre mittparti och två lägre sidor, nästan som en minimal basilika. Fönstret är smyckat med en glasmålning. Här sker begravningar både i svenska kyrkans ordning och som borgerlig begravning.

 

Besöksrum

Förutom de båda kapellen finns ett besöksrum för urnor, krematorium och kyrkogårdsexpedition i huset. Besöksrummet för urnor används mestadels vintertid, då urnor inte kan gravsättas. Detta rum kan användas för att hedra den avlidnes minne eller för utlämning av urna.