Gudstjänst
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Gudstjänster

Varje vecka firar Östersunds församling olika typer av gudstjänster. Alla är välkomna att delta och lyssna, tända ett ljus, be en bön, eller bara sitta ner och känna ro och stillhet.

Gudstjänster i vår församling

Vi firar gudstjänst varje söndag under året. Våra fem kyrkor bjuder på en mångfald av olika gudstjänster. Under veckorna hålls veckomässor, vardagsgudstjänster och andakter. Kyrkan är tänkt som en plats för möten med Gud i tystnad, bön, ord och toner, i aktiv handling och i mottagande. Du är välkommen att använda våra kyrkor för andakt och bön, både enskilt och i gemenskap. 

Normalt har församlingen följande gudstjänster:

Varje söndag
Stora kyrkan 11:00 högmässa

Varannan söndag
Lugnvikskyrkan 15:00 mässa/gudstjänst (se kalendern)
Odensalakyrkan 15:00 temamässa (se kalendern)
Marielundskyrkan 15:00 Mässa (se kalendern)

Alla vardagar
Sjukhuskyrkan 8:30 morgonbön

Onsdag
Stora kyrkan 8:00 morgonmässa
Sjukhuskyrkan 15:00 ekumenisk mässa

Torsdag
Marielundskyrkan 18:30 meditativ mässa med samtalsgruppen "Väggrepp" och fika efteråt, ingen föranmälan behövs.

Andakt på äldreboenden
På följande service/äldreboenden hålls andakter eller mässa ungefär en gång per månad (inte under sommaren):

Tallbacka-Mobacka, Solberg, Myran, Ljungen, Trossgränd 8 och Solsången.
Brunkullan och Odensborg, Vickervägen 50 och 76. 
Björkbacka, Sjöängens äldreboende och Lugnviks servicehus


Gratis kyrktaxi till våra verksamheter.
Du som bor inom Östersunds församling kan vid behov utnyttja kyrktaxi till våra verksamheter. Ring Taxi Östersund tel: 19 90 00 senast dag före gudstjänst/ verksamhet. Tjänsten är gratis.
 

Sinnesro i Gamla kyrkan

Sinnesrogudstjänst i Gamla kyrkan. En gudstjänst med rötter i tolvstegsprogrammet. Söndagar en gång i månaden kl 19:00.

digitala gudstjänster

Gudstjänster på SVT och i Sveriges radio

Fira gudstjänst via TV och radio. Här tipsar och länkar vi till några.

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv. Kyrkan är en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och frihet inför Gud och människor. Svenska kyrkan Östersund och församlingarna runt Östersund erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet.