Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer."

Att tjäna

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Att möta medmänniskan på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig - utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Jesus som förebild

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp.

Diakoni – omsorg om och kärlek till medmänniskan

Kyrkan har ett diakonalt uppdrag att "försvara människors rätt" och "stå på de svagas sida". Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras. 
Församlingens diakonala arbete tar sig olika uttryck såsom besökstjänst till sjuka eller ensamma, uppsökande fältarbete på gator och torg, arbete bland missbrukare och deras anhöriga, deltagande i sorgegrupper och att gå ut med dödsbud, arbete bland invandrare och handikappade, arbetslösa och familjer i kris. Allt oftare sker samverkan med samhällets sociala institutioner, andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Omsorgen om medmänniskan tar sig också uttryck i engagemang i samhällsfrågor. Samhällsengagemanget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen. Det kan gälla fredsarbete, internationella rättvisefrågor och att värna om miljön. När kristna engagerar sig i frågor av detta slag i olika folkrörelser och partier är det också en del av kyrkans diakoni.

Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni.

I församlingens gudstjänst bärs samhällets och människors behov fram i förbön inför Gud.

Kontaktperson:

Johannes Paulsson

Johannes Paulsson

Root

Diakonienheten