Carina Grinde, diakon i Svenska kyrkan Östersund
Foto: Anders Gustafsson

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni – omsorg om och kärlek till medmänniskan

Kyrkan har ett diakonalt uppdrag att "försvara människors rätt" och "stå på de svagas sida". Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp. 

Svenska kyrkan Östersunds diakonala arbete tar sig olika uttryck såsom besökstjänst till sjuka eller ensamma, uppsökande fältarbete på gator och torg, arbete bland missbrukare och deras anhöriga, deltagande i sorgegrupper och att gå ut med dödsbud, arbete bland invandrare och funktionsvarierade, arbetslösa och familjer i kris. Allt oftare sker samverkan med samhällets sociala institutioner, andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Samhällsengagemang
Omsorgen om medmänniskan tar sig också uttryck i engagemang i samhällsfrågor. Samhällsengagemanget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen. Det kan gälla fredsarbete, internationella rättvisefrågor och att värna om miljön. När kristna engagerar sig i frågor av detta slag i olika folkrörelser och partier är det också en del av kyrkans diakoni.

Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni.

 

Hjärta

Värmestugan

Till Värmestugan kommer människor i olika livssituationer. Här kan man bland annat värma sig, få frukost och lunch, ta en dusch, tvätta sina kläder, få tillgång till dator och telefon. Men framförallt får man ta del av det mänskliga mötet i form av gemenskap, samtal, mänsklig värme och omsorg.

Stadsbild över Östersund

Övergångsboendet Fager

Tusentals ungdomar i Sverige blev hemlösa under 2018 som ett resultat av ny lagstiftning där de hamnade utanför ordinarie stödsystem. För att främja integration och förebygga de risker som hemlöshet bär med sig, driver därför Svenska kyrkan i Östersund ett övergångsboende.

Nattvandring för en tryggare stad

- Det som driver mig är kärleken till staden, att jag månar om de unga människorna som driver runt och inte har en fast tillhörighet säger Anna Gredander. Nattvandrarna är frivilliga vuxna som vill göra en insats för en tryggare stad.

Lars-Åke Wikström vid Trygghetens hus i Östersund

Trygghetens hus

Vad är Trygghetens hus? -Trygghetens hus är precis vad det låter, det är tryggheten för den enskilda människan i samhället där olika myndigheter samverkar för vår trygghet, säger Lars-Åke Wikström, präst i Svenska kyrkan i Östersund.

Margareta Engdahl

Margareta Engdahl

Svenska kyrkan Östersund

Diakon, Stora kyrkan