Carina Grinde, diakon i Svenska kyrkan Östersund
Foto: Anders Gustafsson

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni – omsorg om och kärlek till medmänniskan

Kyrkan har ett diakonalt uppdrag att "försvara människors rätt" och "stå på de svagas sida". Det handlar om att ge röst åt svaga, erbjuda helande miljöer och protestera mot övergrepp. 

Svenska kyrkan Östersunds diakonala arbete tar sig olika uttryck såsom besökstjänst till sjuka eller ensamma, uppsökande fältarbete på gator och torg, arbete bland missbrukare och deras anhöriga, deltagande i sorgegrupper och att gå ut med dödsbud, arbete bland invandrare och funktionsvarierade, arbetslösa och familjer i kris. Allt oftare sker samverkan med samhällets sociala institutioner, andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Samhällsengagemang
Omsorgen om medmänniskan tar sig också uttryck i engagemang i samhällsfrågor. Samhällsengagemanget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen. Det kan gälla fredsarbete, internationella rättvisefrågor och att värna om miljön. När kristna engagerar sig i frågor av detta slag i olika folkrörelser och partier är det också en del av kyrkans diakoni.

Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni.

 

Händer som håller i en kopp

Värmestugan

Till Värmestugan kommer människor i olika livssituationer. Här kan man bland annat värma sig, få frukost och lunch, ta en dusch, tvätta sina kläder, få tillgång till dator och telefon. Men framförallt får man ta del av det mänskliga mötet i form av gemenskap, samtal, mänsklig värme och omsorg.

Mötesplats, fika, gemenskap

Mötesplatser

Ta en kopp kaffe, lyssna på en föreläsning, pyssla, sjung i kör, umgås och träffa andra. Vi erbjuder massor av trevliga aktiviteter varje vecka. Välkommen in i gemenskapen!

Diakoni

Diakoner och diakoniassistenter

Som diakoner finns vi mitt i församlingen och har ansvar för kyrkans sociala arbete. Söker du efter en plats i tillvaron, har det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss!

Sinnesro i Gamla kyrkan

Sinnesrogudstjänst i Gamla kyrkan. En gudstjänst med rötter i tolvstegsprogrammet. Söndagar en gång i månaden kl 19:00.

Två gröna pratbubblor.

Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva någon att prata med. Här hittar du information om olika samtal och stöd som vi erbjuder inom Svenska kyrkan Östersund. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att prata med oss.