Begravning med blommor
Foto: Johannes Frandsen

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser som ofta väcker många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Begravning

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta många val som ska göras. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Vill du boka tid för begravningsgudstjänst eller ceremoni? Har du frågor om krematoriet, gravvårdar eller våra servicetjänster? Här kan du se information om vem du ska kontakta i vilket ärende.

Två gröna pratbubblor.

Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva någon att prata med. Här hittar du information om olika samtal och stöd som vi erbjuder inom Svenska kyrkan Östersund. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att prata med oss.

Jourhavande präst - kontakt på kvällar och helger

Genom jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Du kontaktar jourhavande präst gratis via telefon, chatt eller digitalt brev.

Tillhör du Svenska kyrkan har du rätt till en kostnadsfri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningen kan då ske i kyrka eller begravningskapell och gudstjänsten leds av präst i Svenska kyrkan. Då ingår också kyrkomusiker och vaktmästare. Det är tjänstgörande präst som tillsammans med de anhöriga, kyrkomusiker samt övriga medverkande utformar begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och besökare kan inte nekas att delta. Det gäller även begravningsgudstjänster.  

Läs mer om begraving på kyrkogårdsförvaltningens sidor