Begravning med blommor
Foto: Johannes Frandsen

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser som ofta väcker många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Tillhör du Svenska kyrkan har du rätt till en kostnadsfri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningen kan då ske i kyrka eller begravningskapell och gudstjänsten leds av präst i Svenska kyrkan. Då ingår också kyrkomusiker och vaktmästare. Det är tjänstgörande präst som tillsammans med de anhöriga, kyrkomusiker samt övriga medverkande utformar begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och besökare kan inte nekas att delta. Det gäller även begravningsgudstjänster.  

Läs mer om begraving på kyrkogårdsförvaltningens sidor