Samtalsgrupp när någon tagit sitt liv

Självmord är en chock och en katastrof. Det som har hänt är svårt att förstå. Anhöriga lämnas med många frågor som söker svar. Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till någon som tagit sitt liv, oavsett vilken församling du bor i.

Ny gruppstart hösten 2022

OBS! Ändrad starttid till 13 oktober. För anmälan kontakta Carina Grinde eller Christer Gladh, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Det kan vara läkande att träffa andra i samma situation och prata om det som hänt. I enkel och ordnad form får vi höra andra sätta ord på sin smärta och sorg. Någon kanske säger det du bara vågat tänka, men som är för svårt att säga. Sorgen är olika för alla. Och våra berättelser ser olika ut. Men alla är drabbade.

Att träffas i samtalsgrupp 
Vi samlas vid fem samtalstillfällen där varje träff har ett tema som vi utgår från (till exempel: chocken, begravningen, tiden efteråt). Alla som vill får tillfälle att berätta utan att bli avbruten. Någon månad efter avslutning har vi en återträff. 

En grupp utan krav
Om du har drabbats, som anhörig eller nära vän till någon som tagit sitt liv, är du välkommen till våra träffar. Vi har erfarit att många deltagare varit tacksamma för samtalsgruppen eftersom man har fått hjälp med att bära sorgen och saknaden.

Artikel ur tidningen 100% Östersund från 2015

Vi har regler som är viktiga för att alla i gruppen ska känna sig trygga. Ingen berättar något utanför gruppen om vad som sägs på våra träffar.
Målet är att tillsammans tala om saknaden och sorgen. Det finns ingen avsikt att tala om religiösa frågor.

Hur vanligt är det?
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga vuxna mellan 15-25 år. Det är en vanlig dödsorsak i alla åldrar bland både kvinnor och män. Antalet anhöriga som sörjer någon som tagit sitt liv är därför stort. 

Vi som leder gruppen är: Christer Gladh präst och Carina Grinde diakon.

Vi erbjuder även enskilda sorgesamtal. Mejla eller ring oss så bokar vi in ett samtal. 

Anmäl dig genom att ringa eller mejla: