Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Att hålla våra anhörigas gravplatser i värdigt skick är viktigt för de flesta. Men ibland kan det av olika anledningar vara svårt att få tid till det. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder rabattplantering sommar/höst.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften får endast bekosta skötseln av begravningsplatsens allmänna ytor, det är gravrättsinnehavarens ansvar att sköta sin gravplats.
Har man inte möjlighet att göra det själv så erbjuder kyrkogårdsförvaltningen olika servicetjänster.

Rabattplantering  

Rabattplantering på gravplats utförs sommar och höst. Detta ingår: Iordningställande av rabatt, hyra av planteringslåda, specialjord, växter, plantering, ansning, vattning, borttagning på hösten när frosten kommer. Sommarblommorna planteras ut före midsommar, ljung i början av september.

Sommarblommor

 1.  5 st krukväxter (Begonia Solenia) 3 st kantväxter (Lobelia)
    560 kr/år
 2.  7 st krukväxter (Begonia Solenia) 6 st kantväxter (Lobelia)
  680 kr/år
 3.  11 st krukväxter (Begonia Solenia) 9 st kantväxter (Lobelia)  
  1 030 kr/år

ljung

1 st: 80 kr

2 st: 125 kr

3 st: 170 kr

4 st: 215 kr

5 st: 260 kr

 

 

Grundskötsel inom gravplats  

 Grundskötsel utförs maj-oktober efter behov. Detta ingår:

 •  gräsklippning och trimning av gräsgrav
 • rensning och krattning av grusgrav
 • Vår- och höststädning
 • Borttagning av vissna vasblommor en gång/vecka

Priser

Gravplatsen ska hållas i ordnat och värdigt skick (begravningslagen).

Urngrav och kistgrav med gräsyta

 • 200 kr/år

Kistgrav med grusyta

 • 250 kr/år

Betalningsalternativ: 

 • årlig faktura
 •  avräkningskonto  

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information

Skötsel av eventuell egen rabatt och vattning av denna ingår ej i våra tjänster. 

VILKA OMFATTAS AV GRUNDSKÖTSELAVTALET?  

 • alla nya gravrätter som upplåtits efter år 2000
 • alla gravrätter som förnyats efter år 2000
Kyrkogården
Bild: Anders Gustafsson

Gravvården

När det gäller val av gravvård (gravsten) och utsmyckning är det viktigt att ni talar med kyrkogårdsförvaltningen. Det finns regler för hur gravvårdar får se ut inom olika delar av begravningsplatsen. Det är regler som är till för att värna om begravningsplatsens karaktär och värdighet. Nya stenar skall alltid godkännas av kyrkogårdsförvaltningen via en ritning med mått, material, text och monteringsbeskrivning angivet. Denna skickas vanligtvis in av begravningsbyrån om de har sålt stenen, alternativt företaget som har sålt stenen. Annars av gravrättsinnehavaren, tex när man valt en natursten eller liknande.

Begravningsplats
Bild: Anders Gustafsson

Säkerhetsbedömning av gravvårdar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för den övergripande säkerheten på begravningsplatserna. Inventering av farliga gravstenar utförs därför regelbundet. De gravstenar som bedöms vara farliga läggs ned, graven skyltas och kända gravrättsinnehavare kontaktas med ett brev. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att bekosta en säker uppsättning av gravstenen. Kyrkogårdsförvaltningen informerar vid kontakt om nödvändiga åtgärder eller alternativa lösningar.