Gravskötsel

Att hålla våra anhörigas gravplatser i värdigt skick är viktigt för de flesta. Men ibland kan det av olika anledningar vara svårt att få tid till det. Därför erbjuder Kyrkogårdsförvaltningen olika skötseltjänster. Här kan du läsa mer om våra erbjudanden och se prislista för gravskötsel.

Ansvaret för skötseln på kyrkogården delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan förvaltningen sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften får endast bekosta skötseln av begravningsplatsens allmänna ytor, det är gravrättsinnehavarens ansvar att sköta sin gravplats.
Har man inte möjlighet att göra det själv så erbjuder kyrkogårdsförvaltningen olika servicetjänster. 

Här kan du läsa om våra tjänster:

Rabattplantering  

Rabattplantering på gravplats utförs sommar och höst. Detta ingår: Iordningställande av rabatt, hyra av planteringslåda, specialjord, växter, plantering, ansning, vattning, borttagning på hösten när frosten kommer. Sommarblommorna planteras ut före midsommar, ljung i början av september.

Sommarblommor

 1.  5 stycken krukväxter (Begonia Solenia) 3 stycken kantväxter (Lobelia)
    560 kr/år
 2.  7 stycken krukväxter (Begonia Solenia) 6 stycken kantväxter (Lobelia)
  680 kr/år
 3.  11 stycken krukväxter (Begonia Solenia) 9 stycken kantväxter (Lobelia)  
  1 030 kr/år
Foto: Håkan Wike

ljung

1 stycken: 80 kr

2 stycken: 125 kr

3 stycken: 170 kr

4 stycken: 215 kr

5 stycken: 260 kr

Grundskötsel inom gravplats  

 Grundskötsel utförs maj-oktober efter behov. Detta ingår:

 •  gräsklippning och trimning av gräsgrav
 • rensning och krattning av grusgrav
 • vår- och höststädning
 • borttagning av vissna vasblommor en gång/vecka

Priser

Urngrav och kistgrav med gräsyta

Gravplatsen ska hållas i ordnat och värdigt skick (begravningslagen).

 • 200 kr/år

Kistgrav med grusyta

 • 250 kr/år

Betalningsalternativ: 

 • årlig faktura
 •  avräkningskonto  

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.
Skötsel av eventuell egen rabatt och vattning av denna ingår ej i våra tjänster. 

VILKA OMFATTAS AV GRUNDSKÖTSELAVTALET?  

 • alla nya gravrätter som upplåtits efter år 2000
 • alla gravrätter som förnyats efter år 2000

Gravvården

När det gäller val av gravvård (gravsten) och utsmyckning är det viktigt att ni talar med kyrkogårdsförvaltningen. Det finns regler för hur gravvårdar får se ut inom olika delar av begravningsplatsen. Det är regler som är till för att värna om begravningsplatsens karaktär och värdighet. Nya stenar skall alltid godkännas av kyrkogårdsförvaltningen via en ritning med mått, material, text och monteringsbeskrivning angivet. Denna skickas vanligtvis in av begravningsbyrån om de har sålt stenen, alternativt företaget som har sålt stenen. Annars av gravrättsinnehavaren, tex när man valt en natursten eller liknande.

För att beställa gravskötsel:

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon expedition:

063-19 50 00

Telefontider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10:00-12:00.
Onsdag 13:00-15:00.

Mejladress:

ostersund.kgf@svenskakyrkan.se

Besöksadress:

Mariavägen 23, 831 48 Östersund

Säkerhetsbedömning av gravvårdar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för den övergripande säkerheten på begravningsplatserna. Inventering av farliga gravstenar utförs därför regelbundet. De gravstenar som bedöms vara farliga läggs ned, graven skyltas och kända gravrättsinnehavare kontaktas med ett brev. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att bekosta en säker uppsättning av gravstenen. Kyrkogårdsförvaltningen informerar vid kontakt om nödvändiga åtgärder eller alternativa lösningar.