Juniorer, barnverksamhet
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Juniorer

För barn 10-13 år. Vi pratar, sjunger, leker, har andakt, samling och upplever nya saker tillsammans.Vi planerar och förbereder oss inför terminens gudstjänst med små och stora där vi har en självklar plats.

Barnets bästa!
Utifrån barnets bästa, i förhållande till våra lokaler, utrymmen och personella resurser, har vi ett maxantal för hur många vi tar emot i varje grupp. Därför är det viktigt att du som förälder anmäler ditt barns deltagande till respektive grupp.

Marielundskyrkan

Juniorer årskurs 4-7
Tid: Tisdagar 15:00-16:30
Ht 2023:  5 september - 21 november
Vt 2024: 16 januari - 28 maj

Kontaktperson: Jenny Larsson-Blom, 063-19 50 85
epost: jenny.larsson-blom@svenskakyrkan.se

<<< Klicka här för anmälan >>>

Lugnvikskyrkan

Juniorer årskurs 4-5
Tid: Tisdagar 15:00–16:30
Ht 2023: 5 september - 21 november
Vt 2024: 16 januari - 28 maj

Juniorer årskurs 5-7  
Tid: Torsdagar 14:30–16:00
Ht 2023: 7 september - 23 november
Vt 2024: 18 januari - 30 maj

Kontaktperson: Camilla Andersson, 0703599273
e-post: Camilla.andersson3@svenskakyrkan.se

<<< Klicka här för anmälan >>>

Odensalakyrkan

Juniorer årskurs 4-6
Tid: Måndagar 14:15–16:15
Ht 2023: 4 september - 20 november
Vt 2024: 15 januari - 27 maj

Kontaktperson: Maria Hammarström, 063-19 50 75 
e-post: maria.hammarstrom2@svenskakyrkan.se

<<<Klicka här för anmälan>>>

 

Vi arbetar i Marielundskyrkan:

Vi arbetar i Lugnvikskyrkan:

Vi arbetar i Odensalakyrkan: