Facebook-grupp för Öppen famn och Babycafé

Nyhet Publicerad

Gå med i vår grupp på Facebook för att snabbt få information och nyheter i flödet

Hej!

Både vi  som arbetar i barngrupperna ochvåra besökare kände behovet av att har ett forum där vi snabbt kan nå ut med information om Öppen famn och Babycafé. Därför har vi nu startat en grupp med namnet:

Frustuna församling - Babycafé & Öppen Famn

Är du medlem i Facebook?
Sök då rätt på gruppen och ansök om medlemskap så når vårt informationsflöde även dig. 

/Maria Söderström, barnledare