Morgonmässa

Välkommen att fira morgonmässa torsdagar kl 9 i Frustuna kyrka.

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. 
Inled dagen med en morgonmässa, varje torsdag i Frustuna kyrka. 

Torsdagar kl 9
Frustuna kyrka