Foto: Pixabay

Middagsbön

Onsdagar och torsdagar kl 11.45 i Frustuna kyrka

Bönen är vårt inre samtal med Gud, där kan vi lyfta fram vår glädje, vår oro och allt det som livet innehåller. Bönen kan ta sitt uttryck i sången i tystnaden eller i gemenskapen. I Frustuna kyrka finns möjlighet att dela gemenskapens bön när vi på onsdagar och torsdagar har middagsbön.