Foto: Magnus Aronsson

Demokrati i kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

Över 15 000 platser ska tillsättas i kyrkofullmäktige (församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (nationellt). Och än finns det tid att engagera sig – senast den 18 april ska alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet ha registrerats.

Nyheter i årets val
Tiden för förtidsröstning utökas: Den som är på resande fot, jobbar eller studerar på annan ort kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst ända till och med valdagen över hela landet. Förtidsröstningen öppnar den 4 september.

Webbkarta: På www.svenskakyrkan.se och via gratisappen Kyrkguiden kommer alla röstberättigade att kunna hitta de röstningslokaler som finns i deras närhet.
Röstningslokalen tillhandahåller digitala grupp- och kandidatförteckningar för hela landet.

IT-utveckling: Inför årets kyrkoval har IT-systemen utvecklats och anpassats till dagens behov. Pappershanteringen minskar och administrationen blir effektivare och säkrare.

 

 

Om kyrkovalet

De grupper som är med i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Sedan åtta år tillbaka finns det i Saltsjöbaden två grupper i kyrkofullmäktige.

Vår Kyrka i Saltsjöbadens Församling  med 24 platser och Gröna kristna med en plats. Till kyrkorådet som utses av kyrkofullmäktige, rekryteras personer utifrån möjlighet att tillföra egen kompetens som gagnar arbetet i kyrkorådet samt intresse och engagemang för församlingen.

 

I kyrkovalet 17 september ställer tre grupper upp till val till Kyrkofullmäktige:
Frimodig kyrka
Gröna kristna

 Vår Kyrka i Saltsjöbadens Församling