Lysekils kyrka

Lysekils pastorat

Trygghet, närvaro, stöd och vision. Fem församlingar - Lysekil, Skaftö, Bro, Brastad och Lyse bildar tillsammans Lysekils pastorat. Välkommen till oss!

Nya möjligheter

Välkommen till vår hemsida. Vi hoppas det skall bli ett användbart verktyg för dig, oavsett om du är här som tillfällig besökare eller aktiv församlingsmedlem.

Aktuellt i pastoratet

Ett pastorat, fem församlingar

Vissa delar av vår verksamhet är gemensam över alla församlingarna, såsom konfirmand och vårt diakonala centrum Arken. Några delar är samarbeten mellan två av församlingarna. Vissa delar är unika för varje församling. Vår förhoppning är att du enkelt skall hitta det som är aktuellt för dig. 

Fem församlingar

Lysekils pastorat

Musik och körer

Barn & familj

Ungdom

Vuxen

Kyrkor & lokaler

Kontakt

Kyrkogård:
Öppettider: 
Vardagar kl. 07.00 - 15.30

Pastoratsexpeditionen:
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 08.00 - 15.30
Fredag kl. 08.00 - 12.00

Adress:
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Epost:
lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se 

Caroline  Schröder

Caroline Schröder

Lysekils pastorat

Kanslisekreterare

Christina Elgh

Christina Elgh

Lysekils pastorat

Kanslist

Mikael Hjelm

Mikael Hjelm

Lysekils pastorat

Fastighets- och kyrkogårdschef

Hans Wolfbrandt

Hans Wolfbrandt

Lysekils pastorat

Kyrkoherde