Foto: Anders Berholt

Omsorg & äldre

Hembesök, omtanke & samtal

Hembesök

Att göra hembesök är ett privilegium och ett stort ansvar. Hemmet är en plats där det ibland är lättare att berätta sin livshistoria. Man är på sina egna villkor i hemmet. Om man inte har möjlighet att röra sig utanför hemmet kan behovet av besök växa sig stort. Vi kommer gärna till dig om du vill. Vi håller kontinuerlig kontakt genom hembesök och samtal.

Känner du någon som skulle uppskatta besök eller en påringning så finns vi tillgängliga för samtal, rådgivning och hembesök.