Lysekils Kyrkokör

Lysekils kyrkokör

Musik förenar människor och den är bra för din hälsa. Välkommen du också!

Kyrkokören

Lysekils kyrkokör är en blandad kör som regelbundet sjunger i församlingens gudstjänster och på konserter. Körens uppgift i gudstjänsten är dels att för församlingen framföra välklingande och tänkvärd musik, men också att ibland leda församlingen i lovsång. För den korist som visar intresse finns möjlighet till enskild sångundervisning vid några tillfällen. 

Repertoaren är blandad men med viss tyngdpunkt på klassisk körmusik. För dig som vill vara med och sjunga tag kontakt med Gustav för mer information. Nya medlemmar är alltid välkomna!

Tid & plats

Kören övar 19.00-21.00  varje torsdag i Lysekils kyrka.

Välkommen med!