New Wine

är ett nätverk av lokala kyrkor som tillsammans bär en vision: att se nationen förändras genom den lokala församlingen. Gud verkar i världen, vidrör hjärtan och förvandlar liv.

Nätverk av samfundskyrkor

New Wine är ett nätverk av ledare i olika samfundskyrkor som tror på den lokala församlingens förmåga och kallelse att förändra städer och länder. Rörelsen startades i England av biskop David Pytches på 1980-talet och finns i dag i många europeiska länder men också i bla Indien. Närverkets uppgift är att ledare stödjer andra ledare att leva ut visionen om Guds rike. Att på samma sätt som Jesus berätta om det och göra Guds rikes gärningar i Andens kraft. Ibland kallas det den "ansikstslösa väckelsen" - alla kristna får och kan var med i Guds verk, alla har det helige Ande och är bemyndigade av Gud.

New Wine kan se som en systerrörelse till Oasrörelsen som är verksam inom Svenska Kyrkan. 

Samarbete

Tillsammans med ledare från Vänersborgs pingstförsamling och Salem (EFK) Vargön kan vi i vår församling vara en resurs för främst vår region i väst och om möjligt andra delar av landet. 
Vår kyrkoherde Hans Wolfbrandt är nationell ledare i väntan på nästa person som ska inneha den posten.

Gudstjänst i tre delar

Tre delar präglar New Wines sätt att fira gudstjänst: lovsång, biblisk undervisning och praktisk betjäning. Detta är något som också som känns igen i vår församling. Vi är som svenskkyrklig församling glada över vårt lutherska arv, dess liturgiska och sakramentalal rikedom samt den väg Gud lett oss till enhet med andra lokala samfund. Vi vill varje gång vi samlas till gudstjänst försöka visa på att alla har något att bidra med och kan bruka de andliga nådegåvorna. Vi  försöker ge utrymme för den helige Ande att leda och vill lyfta fram den profetiska dimensionen.

Läs mer på newwine.se