Foto: Anders Berholt

Växtkraft i Lysekil

En del av “Vidare med MARY”, ett projekt i Göteborgs stift

Växtkraft i Lysekil

Växtkraft är ett projekt i Lysekils pastorat och Arkens verksamhet, där målet är utifrån grön diakoni och hantverk, att stärka kvinnors möjligheter till arbete/studier samt att få växa som människa. I Lysekil utgår vi ifrån Arken och växthuset vid Lyse församlingshem.

Vidare med Mary

Växtkraft är en del av ett större projekt, Vidare med MARY, i Göteborgs stift, som med hjälp av bidrag ifrån EU och Europeiska socialfonden, ska kunna erbjuda arbetsträning inom kyrkan och stärka människors existentiella, psykiska, fysiska och sociala hälsa. Arbetet sker utifrån MARY-metoden som grundar sig i att deltagaren ska känna Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet. I Vidare med Mary ingår 6 pastorat och utöver Lysekil ingår: Nylöse, Tjörn, Kareby, Mölndal och Partille.

Foto: Logotype