Foto: Hans Johansson

Samtal & Själavård

Andlig friskvård och stöttande samtal

Samtal och Själavård

Vi har sedan flera år samordnat våra resurser för att möta ett växande behov av samtal. Vi kan erbjuda möjlighet till enskilda samtal i själavård och andlig vägledning.

Skillnaden här emellan kan enklast beskrivas så att man i själavård konfidentiellt bearbetar personliga svårigheter medan den andliga vägledningen har som mål en fördjupning av den egna Gudsrelationen. Naturligtvis går dessa två avsikter ofta in i varann men vi vill betona skillnaden så att det klart framgår att man inte måste ha problem för att komma till samtal. 

Andlig friskvård

Det är också viktig att avgränsa själavård mot psykoterapi, även om den gränsen ibland kan vara otydlig. Vi bedriver inte en psykologisk mottagning. Det handlar i bägge fall om andlig friskvård.

Stödsamtal

Vi erbjuder också stödsamtal. Det händer att vi hamnar i livssituationer då vi känner oss vilsna, oförmögna att se vart vi är på väg. Då kan det vara en hjälp att samtala med någon som har tystnadsplikt och som står utanför skeendet.