Pilgrimsvandring i Lyse

En yttre vandring för en inre resa

Välsignad vandring

Det började med Abraham. Han lämnade land och folk och lydde Guds kallelse att bryta upp för en okänd, osäker men välsignad vandring. Jesus uppmanade lärjungarna att följa honom, inte bara i tanken utan även med sina steg. "Följ mig" var den kallelse man fick och det gällde konkret. Hebreerbrevet beskriver det kristna folket som ett vandrande folk: "ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma."

Att lämna

I en värld som rusar fram är det kanske inte så märkligt att enkelhet blir tilldragande. Att packa sin ränsel med det nödvändigaste, gå från ställe till ställe, uppför och nedför, ensam ibland och med andra ibland, gå den inre vägen och den yttre. Att få lätta på packningen, sätta sig själv fri och bryta upp är något stort.

Att ta emot

Vår vision för Lyse är att det skall vara en böneplats där det är lätt att möta Gud och sig själv, lätt att höra Guds tilltal och se hans vägar. Ibland är det tid att sitta still. Ibland är det tid att vandra. Låt den yttre vandringen få öppna upp för en inre resa mot mötet med Gud och dig själv.

Se kalendern för aktuella datum och tider.

Pilgrimsvandringar i Lyse under juli - augusti

Följ med på vandring i Lyse. Se kommande datum här.

Lilla Pilgrimsvandringen

"Lilla" Pilgrimsvandringen

Ta en pilgrimsvandring runt Lyse kyrka och Lyse kyrkoruin.