En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

Dopet är startpunkten på vår vandring genom livet tillsammans med Gud. Dopets välsignelse påminner oss om att vi alltid är sedda och älskade,

Välkommen på dop

Dopet är den största och första högtiden i det kristna livet. Gud välkomnar oss som sina barn och ett kristet dop är alltid ett dop i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn.

Kristen tro är inte i första hand religion – det handlar om relation. Bilden av Gud som Fader säger oss något om vilken relation Gud vill ha mellan oss och honom. ”Ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar ’Abba, Fader!’” skriver Paulus i Romarbrevet 8:15. I den engelska översättningen av bibeltexten så står det ”spirit of adoption” vilket visar precis vad som händer i dopet. Genom dopet så adopteras vi av Gud som Guds egna barn. Vi kan inte prestera något och behöver inte vara på något speciellt sätt.

Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen.

Både för barn och vuxna

I Svenska Kyrkan finns en tradition av barndop, vi vill så tidigt som möjligt välkomna barnen och överlämna dem till Gud. Bibeln talar om att vi i dopet blir Guds barn, det är något som blir oss givet. Alltså kan alla, oavsett ålder, döpas. För barn gäller att föräldrar väljer att svara ja på frågan om barnet skall döpas. För dig som är ungdom eller vuxen så gäller att du i dopgudstjänsten själv får en fråga om du vill döpas och med församlingen leva i Kristi gemenskap

Namnet

Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, så namnet har man fått innan man döps. Att man kopplar ihop dop och namngivning går tillbaka till den tid då många som blev kristna sedan tidigare hade namn som var förknippade med andra religioners gudar. Därför valde man i dessa fall att byta namn i samband med dopet för att markera sin nya identitet

Fadder

Att vara fadder till ett barn innebär att stötta föräldrarna med barnets kristna fostran. Att be för och på andra sätt hjälpa det att leva i tro. Det finns idag inga juridiska skyldigheter förknippade med fadderskap.

Boka dop

Önskar du boka dop så kontaktar du pastoratsexpeditionen som bokar in dig på en av de tider då det erbjuds dop. Det kan ske i den vanliga gudstjänsten på söndagar eller i särskilda dopgudstjänster på söndagar.

Du behöver inte vara bosatt i Lysekils pastorat utan alla, oavsett var du bor, är välkomna att fira sitt dop här. 

Dopsamtal 

Nu behöver du inte göra mer än vänta på att tjänstgörande präst kontaktar dig senast en vecka före dopet, angående dopsamtal. Oftast sker dopsamtal hemma hos dig men det kan se lite olika ut. Då pratar ni igenom de praktiska sakerna men också vad dopet innebär, fadderskap osv. Har du önskemål om solosånger, val av musik och psalmer, textläsning m.m. så tas det upp under dopsamtalet.