Foto: Camilla Berholt

Lysekören

Sjunga i kör - det är roligt!

Övningar

Torsdagar kl.18:00- ca. 20.00 i Lyse församlingshem.

Sjunga i kör - Rena hälsokuren

Mängden av ”måbrahormon ”ökar i kroppen när vi sjunger vilket gör att vi känner oss gladare efter att ha sjungit. Samtidigt minskade mängden av ett protein som gör att blodet levrar sig och som vid för höga halter kan orsaka blodpropp. Nya studier visar även att körsång verkar kunna motverka demens.

Men framförallt handlar körsång om att skapa musik tillsammans och ha roligt

Anders Berholt - Körledare för Lysekören

Dessutom kan man se att nivåerna av stresshormon minskade samt att immunförsvaret stärks och att vi läker bättre.

Körsångarna upplever ofta, i undersökningar att de har mer energi och att man mår bättre efter en körövning.

Men framför att handlar körsång om att ha roligt och skapa härlig musik tillsammans. 

Att låta sig bli berörd

Lysekören sjunger en bred repertoar sånger med blandade stilar, gärna sådana man känner igen.

Vi vill att det ska hända något i oss, både för oss som sjunger och för dem som lyssnar, som berikar livet och väcker känslor.

Vill du vara med?

I Lysekören sjunger vi i stämindelning.

Generellt kan man säga att sopran och alt sjungs av kvinnoröster där sopranen har har lättare att sjunga de högre tonerna, här ligger oftast melodin i sången, och alten har lättare att sjunga de lägre tonerna med sin stämma.

Herrarna brukar delas in i tenor och bas där tenorer har lättare för de högre tonerna och bas de lägre. 

Lysekören har inga inträdesprov eller krav på förkunskaper utan vi arbetar med röst och teknik på våra övningar och utvecklar klangen i vår stämsång tillsammans.

Just nu söker vi lite extra efter sångsugna herrar.

men alla som vill vara med är välkomna såklart

Hör av dig till Anders Berholt (se nedan) eller kom till en övning och prova på.