Ett litet barn håller två vuxna i handen på promenaden.
Foto: Johannes Frandsen

Barn & familj

Tid tillsammans

En bebis på vårpromenad får hjälp att lära sig gå av sina föräldrar.

Föräldra-barngrupp på Skaftö

Tisdagar kl. 10.00 - 12.00 - En kul stund mitt i veckan.

FamiljeCafé i Lyse

Roliga öppna träffa för de lite mindre barnen tillsammans med anhörig.