Lysekils kyrka

Uppe på berget likt en katedral står Lysekils vackra stenkyrka.

Lysekils kyrkas berättelse

Sägnen förtäljer att när kyrkan återuppbyggdes på fastlandet  blev allt man byggt på dagen på ett oförklarligt sätt raserat under natten. Detta upprepades flera gånger. Slutligen drog man slutsatsen att Gud inte ville ha kyrkan på den platsen. Då skulle Gud själv få bestämma: Man spände ett par hästar för en av de gamla kyrkstockarna och lät dem gå vart de ville. Hästarna stannade på det ställe som idag heter Kyrkvik (en svacka, där det förmodligen växte fint gräs) och där byggdes kyrkan.

Så småningom blev även Lysekils andra kyrka, som invigdes år 1798-02-04 av kyrkoherde Gomer Brunius, för liten och när två storleksförslag till den tredje kyrkan togs fram fick man välja det ”lilla” alternativet, för den stora gick inte att placera någonstans. Den skulle ha rymt 2 000 personer! Även den ”lilla” blev svårplacerad, därför byggdes den i nord-sydlig riktning i stället för ost-västlig.

Den gamla kyrkan såldes 1905 till Bohus-Malmön för 3 500 riksdaler och slutnotan för den nya landade på 253 000 riksdaler.

...själv skall hon stå här som en predikan, en psalm i sten, en talande bild av Guds andliga helgedom.

Biskop, Ullman -1899,

Graniten till kyrkbygget togs från Donaberget, c:a 1 km från kyrkan. Tornet var ursprungligen ritat 68 meter högt, men man ritade om det och byggde istället ett 63 meter högt torn. Den försiktighetsåtgärden räckte inte riktigt ändå: Den 4 december 1913 knäcktes tornets topp i en svår storm och 1914 blåste tornet ner!

Det var inte första gången som tornet till Lysekils kyrka blåste ner. 1817 blåste tornet ner på den gamla kyrkan under en orkanliknande storm på bohuskusten. Då befann sig Lysekil i en ekonomisk vågdal. Sillen hade lämnat kusten, salterier och trankokerier lades ner. Man ansåg sig inte ha råd att bygga ett nytt torn. Inte förrän på 1840-talet kom det på plats igen.

Kyrkobyggnaden

har ett katedralliknande utseende, med alla detaljer utformade i nygotikens formspråk. Kyrkan har en korsformigt plan med ett treskeppigt långhus i nord-sydlig riktning och korsarmar i öster och väster. Koret i söder är femsidigt, och omgivet av en lägre femsidig utbyggnad, en utbyggnad som har formen av en koromgång men som innehåller sakristian.  

Fasaderna är av granit med råhuggen yta och med släta slag närmast fogarna, och med släthuggna partier kring fönster, hörn, portar etc. Graniten är bruten på området Dona i Lysekil.

Tornet

Tornet är placerat vid nordgaveln och är kvadratiskt med dubbla, uppåt avtrappade strävpelare vid hörnen och avslutat med höga trappstegsgavlar, försedda med parställda ljudluckor med bruna trägaller inom spetsbågiga öppningar. Ovanför ljudluckorna runda svarta urtavlor. Tornet avslutas med en smäcker åttasidig tornspira, kopparklädd, och krönt av ett järnsmitt solkors.

Kyrkans interiör

Predikstolen är från 1670-talet, tillverkad i Stralsund av den berömde bildhuggaren Marcus Jäger. Den har kommit från Christinae kyrka i Göteborg via Lysekils gamla kyrka och finns nu här, dock något omdisponerad.

Artisten Albert Eldh har präglat en stor del av kyrkans nuvarande interiör genom sina skisser till triumfkrucifixet, den nya altartavlan (1926), fönstermålningarna och målningar på väggar och tak i kyrkorummet. En annan artist, Brocke Blückert, har gjort målningarna i koret.

Dopfunten ritades av ingenjör Arndt år 1900. Den är huggen av ljus granit från Malmön. Dopfunten fick lägre fot 1960.

Livets skeden

En bebis i dopklänning vilar i någons famn.

Dop

Dopet är startpunkten på vår vandring genom livet tillsammans med Gud. Dopets välsignelse påminner oss om att vi alltid är sedda och älskade,

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Går ni i bröllopstankar och vill ni gifta er i kyrkan? Oavsett om ni väljer stor fest eller en högtid i all enkelhet blir bröllopet ett minne för livet. Boka er dag i en av våra vackra kyrkor.

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?